Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT FURNIZARE MEDICAMENTE DE UZ UMAN


Anunt de participare numarul 102648/23.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL ORASENESC BALS
Adresa postala:  STR.NICOLAE BALCESCU NR. 115, JUDETUL OLT, Localitatea:  Bals, Cod postal:  235100, Romania, Punct(e) de contact:  JENI IORDACHE, Tel. 0249450867, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0249450158, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT FURNIZARE MEDICAMENTE DE UZ UMAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: BALS, STR. NICOLAE BALCESCU NR. 115, JUDETUL OLT
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE MEDICAMENTE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
628036
Valoarea estimata fara TVA: intre 359, 226 si 426, 569RON
II.2.2) Optiuni
Da
POSIBILITATEA DE PREL. A CONTRACTULUI CF. LEGII CONDITIONATA DE EXISTENTA RESURSELOR FINANCIARE;
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Intre 1 si 2 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 02.08.2010 pana la 31.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 1 % DIN VAL. LOTURILOR LA CARE PARTICIPA SI GARANTIE DE BUNA EXECUTIE DE 5 % DIN VALOAREA CONTRACTULUI "FARA TVA";
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
VENITURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A SE ASOCIA IN VEDEREA DEPUNERII UNEI OFERTE COMUNE.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA;
2. DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVED.ART.181 DIN OUG 34/2006;
3. CERTIFICATE CONSTATATOARE PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR EXIGIBILE DE PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR CATRE STAT INCLUSIV CELE LOCALE, PRECUM SI CONTRIBUTIILE PENTRU ASIGURARILE DE STAT, SOMAJ SI ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE;
4. CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA;
5. CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. FISA DE INFORMATII GENERALE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. DECLARATIA PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROOCEDURA;
2. FISA DE INFORMATII PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA;
3. CERTIFICAT ISO;
4. DECLARATIA PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI;
5. AUTORIZATIE DE DEALER (PRODUCATOR);
6. AUTORIZATIE PENTRU ACTIVITATEA DE DISTRIBUTIE ABGRO DE MEDICAMENTE ( ART.4 AL.1 DIN OMSP NR.1964/2008)
7. AUTORIZATIE DE IMPORT (ART.4 AL.1 DIN OMSP NR. 1964/2008)
8. AUTORIZATIE DE FABRICVATIE (ART. 8 AL.2 DIN OMSP NR. 1964/2008)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
NUMARUL DE RUNDE AL LICITATIEI ELECTRONICE - 2;
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1771/14.05.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.07.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.07.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.07.2010 10:00
Locul: SPITALUL ORASENESC BALS, STR. NICOLAE BALCESCU NR. 115, JUDETUL OLT
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMIEISI DE EVALUARE SI REPREZENTANTII AUTORIZATI AI OPERATORILOR ECONOMICI PARTICIPASNTI LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STRAVOPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL OLT SECTIA CONTENCIOS , ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  STR. MANASTIRII NR. 2, Localitatea:  SLATINA, Cod postal:  230019, Romania, Tel. 0249414989, Fax:  0249435782
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
PERSOANA VATAMATA POATE FORMULA CONTESTATIE IN TERMEN DE 5 ZILE INCEPIND CU ZIUA URMATOARE LUARII LA CUNOSTINTA DESPRE UN ACT AL AUTORITATII CONTRACTANTE CONSIDERAT NELEGAL.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL ORASENESC BALS - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala:  STR. NICOLAE BALCESCU NR. 115, Localitatea:  BALS, Cod postal:  235100, Romania, Tel. 0249451651, Fax:  0249450158
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2010 11:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer