Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract furnizare paine semialba


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.600 RON

Castigatorul Licitatiei: CASA PAINII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 125094/31.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL BOTOSANI
Adresa postala: str. I.C. BRATIANU, nr. 118, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710319, Romania, Punct(e) de contact: Penitenciarul Botosani, Tel. +40 231515937, In atentia: Ilie Piascovschi, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 231535421, Adresa internet (URL): www.penitenciarulbotosani.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract furnizare paine semialba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Penitenciarul Boto?anistr. I.C. Bratianu nr. 118,
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aprovizionare cu cantitatea de 24000 kg paine.Termenul limita de valabilitate a contractului este 30.06.2012 dar nu mai tarziu de data atribuirii / semnarii ?i intrarii in vigoare a acordului cadru aferentprocedurii de licita?ie deschisa ce a fost demarata
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811100-7 - Paine (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: F/24145 Denumirea: Contract furnizare paine semialba
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CASA PAINII S.R.L.
Adresa postala: Calea Nationala 121A, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710350, Romania, Tel. 0744556557, Email: [email protected], Fax: 0231513144
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39840.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39600.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Potrivit motivatiilor exprimate in referatul intocmit de compartimentul hranire, produsele sunt necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor specifice de hranire a persoanelor private de liberate, conform normelor legale de hranire (produse panificatie), o noua procedura de licita?ie deschisa fiind demarata (din 21.02.2012). Pina la aceasta data documenta?ia de atribuire a fost evaluata ?i respinsa de 4 ori, in prezent fiind publicata invitatia de participarecu numarul 135291 din 08.05.2012, iar semnarea acordului cadru pentru furnizarea produselor estimam a se efectua in cursul lunii iunie
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul Penitenciarului Botosani
Adresa postala: str. I.C. Bratianu, nr. 118, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710319, Romania, Tel. +40 231515937/139, Email: [email protected], Fax: +40 231535421, Adresa internet (URL): www.penitenciarulbotosani.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.05.2012 08:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer