Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract furnizare reactivi


Anunt de participare numarul 123842/18.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR.GAVRIL CURTEANU"
Adresa postala:  Str.Corneliu Coposu, nr.12, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410469, Romania, Punct(e) de contact:  Mirela Poinar, Tel. 0259267903, Email:  [email protected], Fax:  0259267903, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Spital
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract furnizare reactivi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Sysmex XT 4000 i
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Sysmex XS 1000iPachet reactivi si consumabile pentru aparatul Dirui 500
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul tdx
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul HITACHI 912
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatulARHITECT
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Sysmex Ca 1500
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul ARHITECT I 1000
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Flexor junior- Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Pentra 60Pachet reactivi si consumabile pentruaparatul de hematologie ABX ? MICROS 60Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Coadata 501
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Stat faxPachet reactivi si consumabile pentru aparatulionometrulAVL 9180
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatulautomat de bacteriologieMB BactT
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatulde hematologie MS4 PLUS
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatulaparatul electroforeza
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Sysmex XT 4000 i
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Sysmex XS 1000iPachet reactivi si consumabile pentru aparatul Dirui 500
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul tdx
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul HITACHI 912
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatulARHITECT
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Sysmex Ca 1500
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul ARHITECT I 1000
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Flexor junior- Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Pentra 60Pachet reactivi si consumabile pentruaparatul de hematologie ABX ? MICROS 60Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Coadata 501
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatul Stat faxPachet reactivi si consumabile pentru aparatulionometrulAVL 9180
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatulautomat de bacteriologieMB BactT
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatulde hematologie MS4 PLUS
Pachet reactivi si consumabile pentru aparatulaparatul electroforeza
Valoarea estimata fara TVA: 1, 856, 063.96RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 37056.13 lei .Garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetareMinisterul SanatatiiFonduri Cas
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
? Declaratie privind eligibilitatea? FormularulA(anexat);
? Declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 181 ? FormularulB (anexat);
? Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat.? Certificat constatator emis de Oficiul Registru Comertului si Certificat unic de inregistrare (in xerocopie);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
? Certificatul de inregistrare al produsului oferit, eliberat de Ministerul Sanatatii, in termen de valabilitate sau declaratie de conformitate pentru produs pentru confirmarea marcajului CE? Autorizatie de functionare emise de Ministerul Sanatatii
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
? Certificatul de inregistrare al produsului oferit, eliberat de Ministerul Sanatatii, in termen de valabilitate sau declaratie de conformitate pentru produs pentru confirmarea marcajului CE? Autorizatie de functionare emise de Ministerul Sanatatii
? ISO al producatorului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr 9575/30.05.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.07.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.07.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.08.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str Stavopoleus nr 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str Stavopoleus nr 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sptalul Clinic Municipal
Adresa postala:  Str Corneliu Coposu nr 12, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410469, Romania, Tel. 0359803800, Fax:  0259442687
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2011 12:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer