Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract furnizare upgrade echipament dozimetric


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
157.208 RON

Castigatorul Licitatiei: CANBERRA PACKARD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 121812/21.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Adresa postala: Timisoara, str.Hector, nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300074, Romania, Punct(e) de contact: Gosa Beatrice, Tel. +04 0256221224, Email: [email protected], Fax: +04 0256221224, Adresa internet (URL): http: //smtm.lasting.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract furnizare upgrade echipament dozimetric
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Timisoara, Str Marasesti, nr 5-Sectia de Radioterapie
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract frunizare upgrade echipament dozimetric
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
157, 207.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1184/02.02.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 167 Denumirea: Upgrade echipament dozimetric
V.1) Data atribuirii contractului 20.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CANBERRA PACKARD S.R.L.
Adresa postala: Str.Clejani, Nr.18, Parter, Sect.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051036, Romania, Tel. 021/2101888, Email: [email protected], Fax: 021/2101888
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 157207.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 157207.50 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013, Proiectul HU-RO/0802/112_AF Cross-Border Cooperation Programme, Complementary development of radiotherapy at the Departament of Oncotherapy
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL TIMIS -SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: Str Eugeniu de Savoia, nr 24A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256498230, Email: [email protected], Fax: +40 256221263
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Str Hector , nr 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300054, Romania, Tel. +40 256200048, Fax: +40 256200046
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2012 09:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer