Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract prestari servicii curatenie Directia Silvica Cluj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
38.880 RON

Castigatorul Licitatiei: EXACT PRIM CLEANING SRL
Anunt de atribuire numarul 146831/29.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141266
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: Directia Silvica Cluj, strada Bartok Bela nr. 27, judetul Cluj, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400309, Romania, Punct(e) de contact: DirectiaSilvica Cluj, Tel. +40 264420409, In atentia: ing. Stan Aurel - 0730653014, Email: [email protected], Fax: +40 264420401, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract prestari servicii curatenie Directia Silvica Cluj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Sediul Directiei Silvice Cluj si subunitati
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract prestari servicii curatenie la sediul Directiei Silvice Cluj si subunitati. Suprafata totala de curatenie :2064 mp.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
38, 880RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 320/28.10.2013 Denumirea: Prestari servicii curatenie Directia Silvica Cluj
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXACT PRIM CLEANING SRL
Adresa postala: STR. ARGESULUI, NR. 60, SIMLEU SILVANIEI, Localitatea: simleu Silvaniei, Cod postal: 455300, Romania, Tel. +40 0733253674, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50508.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38880.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale , se vor solicita clarificari prin intermediul SEAPin vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici in cauza de documente sau oferte care contin pretui noi, avand in vedere ca procedura este online.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Cluj
Adresa postala: Strada Bartok Bela , nr. 27. judetul Cluj, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400309, Romania, Tel. +40 264420409, Email: [email protected], Fax: +40 264420401, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2013 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer