Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract prestari servicii de asigurare permanenta electricieni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.943 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ELCON SYSTEMS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 27138/13.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa postala: str. Apolodor nr. 17 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: neagu daniela, Tel.319.97.59 int 2491/2344, Email: [email protected], Fax: 319.98.62
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract prestari servicii de asigurare permanenta electricieni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: str. Col. Poienaru Bordea, nr. 3-5, sector 4
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de mentenanta, respectiv supravegherea permanenta a instalatiilor electrice din Tabloul General Electric, inclusiv manevrele de comutare a celor doua grupuri de transformare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 942.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 528871 Denumirea: contract prestari servicii de asigurare permanenta electricieni
V.1) Data atribuirii contractului 11/23/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ELCON SYSTEMS S.R.L.
Adresa postala: str. Uranus, nr. 12, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500361, Romania, Tel.0268.323.845, Fax: 0268.323.845
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 37180.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13942.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Str. Splaiul Independentei, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040011, Romania, Tel.319.80.90, Email: [email protected], Fax: 319.16.74
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.310.46.41, Fax: 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel.319.97.59 int. 2231, Email: [email protected], Fax: 319.97.59 int. 2231
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.03.2008 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer