Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract prestari servicii de poiectare privind proiectul tehnic (P.T.) si de detalii de executie (D.D.E.) pentru construirea unei cladiri complexe cu destinatia Mediateca


Anunt de participare numarul 47298/22.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA
Adresa postala: STR.STIRBEI VODA NR.33, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010102, Romania, Punct(e) de contact: GEORGE TANASESCU, Tel.0040213158908, Email: [email protected], Fax: 0040213158908, Adresa internet (URL): UNMB
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract prestari servicii de poiectare privind proiectul tehnic (P.T.) si de detalii de executie (D.D.E.) pentru construirea unei cladiri complexe cu destinatia Mediateca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: La sediul beneficiarului din str. Stirbei Voda, nr. 33, sector 1 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmire proiect tehnic (P.T.) si de detalii de executie (D.D.E.) pentru construirea unei cladiri complexe cu destinatia Mediateca, sprijinita pe o retea de piloti secanti, cu structura de rezistenta din beton armat si zidarie de caramida, cu opt niveluri: 2S+P+2E+ 3ER+4ER+1E tehnic, cu suprafata desfasurata de 4.070, 40 m.p. si inaltime maxima de 24, 85 m.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74222000-1 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmire proiect tehnic (P.T.) si de detalii de executie (D.D.E.) pentru construirea unei cladiri complexe cu destinatia Mediateca, sprijinita pe o retea de piloti secanti, cu structura de rezistenta din beton armat si zidarie de caramida, cu opt niveluri: 2S+P+2E+ 3ER+4ER+1E tehnic, cu suprafata desfasurata de 4.070, 40 m.p. si inaltime maxima de 24, 85 m.
Valoarea estimata fara TVA: 193, 500EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de buna executie (10% din valoarea contractuala)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Grup de operatori cu contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate, declaratie conform art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cazierul judiciar al managerilor firmelor si prepusii lor, recomandari din partea principalilor beneficiari de proiecte similare din ultimii 3 ani, certificat de atestare fiscala pentru peroane juridice, certificat constatator pentru indeplinirea obligatiilor de plata, cod fiscal si certificat de inmatriculare, statutul firmei
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil inregistrat la Administratia Finantelor Publice (exercitiu financiar pozitiv), fisa privind experienta similara, fisa informatii generale privind firma ofertanta
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada ca dispune de personal de conducere de specialitate cu minim 3 ani vechime, in activitatea de profil si un proiect anterior, similar, coordonat; sa faca dovada ca dispune de personal calificat si de proiectanti pe specialitati; documernte emise de un organism acreditat care confirma certificarea unui sistem de control
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S52-070844 din 14.03.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.04.2008 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar, la casieria beneficiarului
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.05.2008 12:00
Locul: Sediul beneficiarului
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de delegatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel de pe raza sectorului 1
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050082, Romania, Tel.021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3321240
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Nationala de Muzica, Serviciul Tehnic-Compartimentul Achizitii
Adresa postala: str, Stirbei Voda, nr. 33, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010102, Romania, Tel.021 3158908, Fax: 021 3142636
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2008 09:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer