Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract prestari servicii de proiectare, cresterea performantei energetice blocuri de locuinte sectiune "P4m"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.900 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Cilas CF S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 85934/25.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 72672
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 2 (Primaria Sectorului 2 Bucuresti)
Adresa postala: str. Chiristigiilor nr.11-13 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Punct(e) de contact: Dorina Popa, Tel.021.252.44.46, In atentia: Dorina Popa, Email: [email protected], Fax: 021.252.44.46, Adresa internet (URL): www.ps2.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract prestari servicii de proiectare, cresterea performantei energetice blocuri de locuinte sectiune "P4m"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: adresele blocurilor specificate in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE PROIECTARE (Expertiza tehnica + Audit energetic + Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie + Proiect tehnic + Detalii Tehnice de Executie + Caiete de Sarcini inclusiv Documentatie tehnica de autorizare a lucrarilor de interventii si asistenta tehnica) pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte cu Tip de Sectiune "P4m"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S174-251372din10.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 78926 Denumirea: contract prestari servicii de proiectare pentru cresterea performantei energetice
V.1) Data atribuirii contractului 10/13/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Cilas CF S.R.L.
Adresa postala: str. Maschendorfer nr. 359, Localitatea: Sanpetru, Cod postal: 507190, Romania, Tel.0268545628, Email: [email protected], Fax: 0268545628
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22845.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11900.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti-sectia a IX-a
Adresa postala: Bucuresti, sect.3, Bdul Unirii nr. 37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031565, Romania, Tel.0213132178, Email: [email protected], Fax: 0213132178
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Sectorului 2-Directia Juridica
Adresa postala: Bucuresti, sect. 2, str. Chiristigiilor nr. 11-13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Tel.0212096000, Email: [email protected], Fax: 0212096016, Adresa internet (URL): www.ps2.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2009 12:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer