Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract prestari servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical -gupa A


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
112.245 RON

Castigatorul Licitatiei: ALPHA MEDICAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137321/09.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129414
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES
Adresa postala: P-ta BERNADY GYORGY NR. 6, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA SANDOR, Tel. +40 265230000, Email: [email protected], Fax: +40 265230001, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract prestari servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical -gupa A
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sectiile Spitalului Clinic Judetean Mures - conform locului de prestari servicii indicat in formularul de comanda(mentionate si in Caietul de sarcini)
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical- 124 loturi- Val.estimata a contr. pana la 31.12.2012 este de: 181530lei fara TVA iar val. totala ce include posibilitatea suplimentarii este de 302550 lei fara TVA. Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimate a prezentei proceduri, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea suplimentarilor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
112, 245RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4369/18.05.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1688 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALPHA MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Bd.Burebista nr.1, bl.D15, sc.1, et.1, ap.5, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031106, Romania, Tel. 021 323 14 23, Email: [email protected], Fax: 021 323 14 18, Adresa internet (URL): www.alphamedical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 840.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 545.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
76
Contract nr: 1689 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BIOSINTEX S.R.L.
Adresa postala: str. Paris, nr.49, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011815, Romania, Tel. 021/2302390; 2302391, Email: [email protected];[email protected], Fax: +4021 315 40 35, Adresa internet (URL): www.biosintex.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10980.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7860.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
25, 26, 27
Contract nr: 1690 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BIOTEC S.R.L.
Adresa postala: bdul. Decebal, nr. 11, bl.S14, sc.3, et.6, ap.62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030963, Romania, Tel. 0720549186, Email: [email protected], Fax: 0213239279, Adresa internet (URL): www.e-biotec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
83
Contract nr: 1691 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHEMINST & INDUSTRY IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: STR. TERMOPILE, NR1, SECTOR1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 092503, Romania, Tel. 0724530463, Email: [email protected], Fax: 2107249
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9570.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7660.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 52, 54, 56
Contract nr: 1692 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA MURES
Adresa postala: STR. GH. MARINESU NR.50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Tel. 0265212945, Email: [email protected], Fax: 0265218282
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11280.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
36, 37, 38, 75, 87, 93, 98, 100, 118, 119, 120, 121
Contract nr: 1693 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DRAGER MEDICAL ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str.Nisipari nr.14B-16, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014125, Romania, Tel. 233 10 60, Email: [email protected], Fax: 233 11 30
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23430.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19525.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 41, 46, 47, 51, 53, 55, 57, 58, 88
Contract nr: 1694 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELMED S.R.L.
Adresa postala: Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.30, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540353, Romania, Tel. 0265-261721, Email: [email protected], Fax: 0265-262953, Adresa internet (URL): www.elmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11610.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
31, 32, 33, 34, 79, 80, 81, 82, 90, 95, 96, 97, 99
Contract nr: 1695 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str.Prof.Dr.Anton Colorian, Nr.74, Sect.4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010073, Romania, Tel. 0722739577; 031/4250800, Email: [email protected];[email protected], Fax: 031/4250801, Adresa internet (URL): www.karlstorz.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10650.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8875.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
Contract nr: 1696 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICARE TECHNICS SA
Adresa postala: STR.COPILULUI, NR. 16, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012178, Romania, Tel. 2226774, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 2226714
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2640.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2120.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
94, 101, 102, 103
Contract nr: 1697 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L.
Adresa postala: Str. Ion Urdareanu, Nr. 34, Biroul 34A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214107024, Email: [email protected], Fax: +40 214107028, Adresa internet (URL): www.medist-ipoc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
Contract nr: 1698 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RADIUS MEDICAL SRL
Adresa postala: Calea Floreasca 169A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030353, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9750.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 5, 6, 42, 44, 45, 49, 50
Contract nr: 1699 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PHARMICS S.R.L.
Adresa postala: STR BUNA ZIUA, NR 25E, AP 7, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400495, Romania, Tel. 0264 437676, Email: [email protected], Fax: 0264 437676 0265 326087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3180.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
39
Contract nr: 1700 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SYNTTERGY CONSULT S.R.L.
Adresa postala: STR HOREA, NR 15, AP 10, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400383, Romania, Tel. 0264594517, Email: [email protected], Fax: 0264594517, Adresa internet (URL): www.synttergy.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7380.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4980.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
48, 63, 77, 78, 86, 104
Contract nr: 1701 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sterisystems S.R.L.
Adresa postala: Bd. Unirii nr. 59, bl. F2, sc. 2, et. 6, ap. 52, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030828, Romania, Tel. 021.326.03.95, 0372.700.922, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021.326.03.97
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
124
Contract nr: 1702 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VAVIAN TRADING S.R.L.
Adresa postala: Str. Nisiparinr.27, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014125, Romania, Tel. +40 3179188, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 3179189, Adresa internet (URL): www.vavian.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2460.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
113, 117, 122
Contract nr: 1703 Denumirea: Contract prestari servicii de reparare si intretinere a echip.medical
V.1) Data atribuirii contractului 24.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Bd. Tudor Vladimirescu nr.84, bl.131, sc.1, et.2, ap.9, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040298, Romania, Tel. 021-330.11.30, Email: [email protected], Fax: 021-330.19.30, Adresa internet (URL): www.mt-intl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
72, 73, 74, 91, 92
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Au fost anulate loturile 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 21, 35, 40, 43, 59, 60, 84, 85, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 123-cf.art.209 al.1 lit.b din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures
Adresa postala: Str.Justitiei , nr.1, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540069, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES-Compartimentul Contencios
Adresa postala: str. Bernady Gyorgy nr. 6, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540061, Romania, Tel. +40 365882576, Email: [email protected], Fax: +40 265230003
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2012 11:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer