Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARATURA MEDICALA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.200 RON

Castigatorul Licitatiei: GADAGROUP ROMANIA SRL
Anunt de atribuire numarul 136817/29.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Adresa postala: Timisoara, str.Hector, nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300074, Romania, Punct(e) de contact: Ec Jian Beatrice, Tel. +04 0256221224, Email: [email protected], Fax: +04 0256221224, Adresa internet (URL): http: //smtm.lasting.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT PRESTARI SERVICII DE REPARARE SI INTRETINEREAPARATURA MEDICALA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Blvd 16 Decembrie 1989, nr 22-24
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona servicii de reparare si intretinere aparatura medicala conform caietului de sarcini pentru o perioada de 2 luni.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50420000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 200.04RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4095/23.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 83 Denumirea: Contract prestari servicii-ap medicala
V.1) Data atribuirii contractului 10.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GADAGROUP ROMANIA SRL
Adresa postala: Calea Floreasca nr.169A corp A et.7 sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014459, Romania, Tel. +40 0213172102, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213172105, Adresa internet (URL): www.radiusmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7200.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7200.04 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL TIMIS-SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: str Eugeniu de Savoia, nr 24 A, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300055, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 256221263
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Acestea sunt cele prevazute in art 256/2 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str Hector, nr 1, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300054, Romania, Tel. +40 256200046, Email: [email protected], Fax: +40 256200048
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.05.2013 11:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer