Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract prestari servicii elaborare studiu de circulatie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
421.639 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 80095/25.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 72702
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 2 (Primaria Sectorului 2 Bucuresti)
Adresa postala: str. Chiristigiilor nr.11-13 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Punct(e) de contact: Radu Neg, Tel.252.44.46, In atentia: domnului Radu Neg, Email: [email protected], Fax: 252.44.46, Adresa internet (URL): www.ps2.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract prestari servicii elaborare studiu de circulatie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii elaborare studiu de circulatie- analiza si prognoza traficului pe raza sectorului 2
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71311220-9 - Servicii de inginerie rutiera (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
421, 638.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
criteriu tehnic
40%
Descriere:
2.
criteriu financiar
60%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S115-166733din18.06.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 80672 Denumirea: CONTRACT PRESTARI SERVICII DE INTOCMIRE STUDIU DE CIRCULATIE
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L.
Adresa postala: Bucuresti, Str. Calea Floreascanr. 83, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011320, Romania, Tel.021.230.16.56, Email: [email protected], Fax: 021.231.04.16
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 630252.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 421638.65 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
curtea de apel
Adresa postala: sos oltenitei nr. 107 -111, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Tel.0213321248, Email: [email protected], Fax: 0213321248, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
primaria sectorului 2
Adresa postala: str chiristigiilor nr 11-13, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Tel.0212096000, Email: [email protected], Fax: 0212096016, Adresa internet (URL): www.ps2.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.11.2009 13:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer