Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract prestari servicii intretinere iarna la drumuri auto forestiere O.S.Pui


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
746 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. NELUTU PRODCOM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 59806/14.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: prin DIRECTIA SILVICA HUNEDOARA, Localitatea: Deva, Cod postal: 330091, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Investitii, Mecanizare, Achizitii, Tel.0254 205 100, In atentia: ing. Gorun Gabriel, Email: [email protected], Fax: 0254 205 111, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract prestari servicii intretinere iarna la drumuri auto forestiere O.S.Pui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: drumuri auto forestiere in cadrul O.S.Pui
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere utilaje intretinere drumuri auto forestiere. Valoarea totala finala a contractului nu se poate preciza, deoarece este stabilita in functie de necesitatea interventiei pe drumurile auto forestiere cu utilaje. Valoarea precizata la pct. II.2.1) "Valoarea totala finala aontractului" este tariful de 746, 09 lei pentru un km de drum efectiv parcurs la o singura interventie.La pretul contractului se adauga transportul utilajelor necesare deszapezirii care se va deconta de cate ori este cazul, pe baza confirmarilor ocolului silvic, la tariful de 7, 80 lei/km si 10, 20 lei/ora.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45520000-8 - Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
746RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4720 Denumirea: Contract prestari servicii
V.1) Data atribuirii contractului 3/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. NELUTU PRODCOM S.R.L.
Adresa postala: Baru, nr. 345, jud.HD, Localitatea: Baru, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 746.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str.I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Hunedoara - Compartiment Juridic
Adresa postala: str.Mihai Viteazu nr.10, jud.HD, Localitatea: Deva, Cod postal: 330091, Romania, Tel.0254/205100
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2009 13:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer