Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract prestari servicii mentenanta intretinere imobil din sos. Pipera nr. 49 sector 2


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
239.988 RON

Castigatorul Licitatiei: AS GENERAL CLEANING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 71300/27.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 58608
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor
Adresa postala: sos. Pipera, nr. 49, sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014254, Romania, Punct(e) de contact: Cristian-Florin Marinescu, Tel.021.232.17.37, Email: [email protected], Fax: 021.301.95.90
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract prestari servicii mentenanta intretinere imobil din sos. Pipera nr. 49 sector 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: , ,Centrul administrativ pentru producerea si valorificarea placilor cu numere de inmatriculare, evidenta vehiculelor, permise de conducere si examinare auto din sos. Pipera nr. 49 sector 2, Bucuresti.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract prestari servicii mentenanta intretinere imobil din sos. Pipera nr. 49 sector 2
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90919200-4 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)
90611000-3-Servicii de curatenie stradala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 239, 988 RON si 426, 252RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 126670 Denumirea: Contract de prestare de servicii de curatenie
V.1) Data atribuirii contractului 3/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AS GENERAL CLEANING S.R.L.
Adresa postala: STR. SARADEI NR. 128, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012808, Romania, Tel.0722.699.147, Email: [email protected], Fax: 021-314.37.27
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 510000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 239988.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.41
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti Sectia Contencios
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.15.80/83, Email: [email protected], Fax: 021.319.16.74
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare aVehiculelor
Adresa postala: soseaua Pipera nr.49, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014254, Romania, Tel.021.301.95.90, Email: [email protected], Fax: 021.301.95.90
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.03.2009 13:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer