Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract prestari servicii pentru externalizarea mentenantei la tehnica militara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.036.990 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Uzina Automecanica SA
Anunt de atribuire numarul 37285/24.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 01394 BUCOV
Adresa postala: DN 1B - Bucov, Localitatea: Bucov, Cod postal: 107110, Romania, Punct(e) de contact: AURELIAN MARES, Tel.0244-275588, Email: [email protected], Fax: 0244-275588
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract prestari servicii pentru externalizarea mentenantei la tehnica militara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SC UZINA AUTOMECANICA MORENI SA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract prestari servicii pentru externalizarea mentenantei la tehnica militara
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 036, 990RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Contract prestari servicii externalizare mentenanta
V.1) Data atribuirii contractului 7/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Uzina Automecanica SA
Adresa postala: Str. Teis, nr.16, Localitatea: Moreni, Cod postal: 135300, Romania, Tel.0245-665300, Email: [email protected], Fax: 0245-665300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 265444.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 265444.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 2 Denumirea: Contract prestari servicii externalizare mentenanta
V.1) Data atribuirii contractului 7/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Uzina Automecanica SA
Adresa postala: Str. Teis, nr.16, Localitatea: Moreni, Cod postal: 135300, Romania, Tel.0245-665300, Email: [email protected], Fax: 0245-665300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 254104.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 254104.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3 Denumirea: Contract prestari servicii externalizare mentenanta
V.1) Data atribuirii contractului 7/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Uzina Automecanica SA
Adresa postala: Str. Teis, nr.16, Localitatea: Moreni, Cod postal: 135300, Romania, Tel.0245-665300, Email: [email protected], Fax: 0245-665300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 235400.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 235400.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4 Denumirea: Contract prestari servicii externalizare mentenanta
V.1) Data atribuirii contractului 7/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Uzina Automecanica SA
Adresa postala: Str. Teis, nr.16, Localitatea: Moreni, Cod postal: 135300, Romania, Tel.0245-665300, Email: [email protected], Fax: 0245-665300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 276481.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 276481.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5 Denumirea: Contract prestari servicii externalizare mentenanta
V.1) Data atribuirii contractului 7/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Uzina Automecanica SA
Adresa postala: Str. Teis, nr.16, Localitatea: Moreni, Cod postal: 135300, Romania, Tel.0245-665300, Email: [email protected], Fax: 0245-665300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 243055.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 243055.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 6 Denumirea: Contract prestari servicii externalizare mentenanta
V.1) Data atribuirii contractului 7/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Uzina Automecanica SA
Adresa postala: Str. Teis, nr.16, Localitatea: Moreni, Cod postal: 135300, Romania, Tel.0245-665300, Email: [email protected], Fax: 0245-665300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 245429.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 245429.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7 Denumirea: Contract prestari servicii externalizare mentenanta
V.1) Data atribuirii contractului 7/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Uzina Automecanica SA
Adresa postala: Str. Teis, nr.16, Localitatea: Moreni, Cod postal: 135300, Romania, Tel.0245-665300, Email: [email protected], Fax: 0245-665300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 280346.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 280346.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 8 Denumirea: Contract prestari servicii externalizare mentenanta
V.1) Data atribuirii contractului 7/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Uzina Automecanica SA
Adresa postala: Str. Teis, nr.16, Localitatea: Moreni, Cod postal: 135300, Romania, Tel.0245-665300, Email: [email protected], Fax: 0245-665300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 236727.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 236727.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2008 09:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer