Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract RO FSCH 8.2.1: ?Achizitionarea serviciilor de extindere/dezvoltare a versiunii actuale a aplicatiei SIRENE in vederea implementarii recomandarilor comisiei de evaluare Schengen?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
281.436 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C. SOFTWARE DEVELOPMENT&CONSULTING S.R.L. (lider) in asociere cu SC Omnilogic SRL si XOR IT Systems SRL
Anunt de atribuire numarul 123265/06.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Finantelor Publice
Adresa postala: B-dul Mircea Voda nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: OPCP, Tel. +40 317300167, In atentia: Teodora Iancu, Email: [email protected], Fax: +40 213268730/09, Adresa internet (URL): http.//cfcu.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract RO FSCH 8.2.1: ?Achizitionarea serviciilor de extindere/dezvoltare a versiunii actuale a aplicatiei SIRENE in vederea implementarii recomandarilor comisiei de evaluare Schengen?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala situat in Bucuresti, Calea 13 Septembrie, nr. 1-5, sector 5, Palatul Parlamentului, etaj 9, Romania.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul specific al contractului il constituie extinderea functionalitatilor aplicatiei SIRENE pentru a implementa recomandarile comisiei de evaluare Schengen si imbunatatirea cerintelor de performanta ale sistemului informatic SIRENE.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212517-6 - Servicii de dezvoltare de software IT (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
281, 436EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: RO FSCH 8.2.1/535 Denumirea: Achizitionarea serviciilor de extindere/dezvoltare a versiunii actuale a aplicatiei SIRENE
V.1) Data atribuirii contractului 30.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SOFTWARE DEVELOPMENT&CONSULTING S.R.L. (lider) in asociere cuSC Omnilogic SRL siXOR IT Systems SRL
Adresa postala: Str. I.G.Duca, nr. 36, Cladirea B1, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. 021 305 42 27, Email: [email protected], Fax: 021 305 42 40, Adresa internet (URL): www.sdc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 300000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 281436.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 210, 174.8 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Dobanda acumulata in conturile deschise de Autoritatea Contractanta (OPCP) pentru gestionarea Facilitatii Schengen
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti sectia a IX a contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Str. cladirea Judecatoriei Sectorului 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 214083781, Email: [email protected], Fax: +40 214083781, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel. +40 213195180, Email: [email protected], Fax: +40 213191674, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Adresa postala: B-dul Mircea Voda, nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel. +40 317300117, Email: [email protected], Fax: +40 213268709/09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2012 09:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer