Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT SERVICII CATERING PENTRU SCOLI


Anunt de participare numarul 140936/05.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ALBA
Adresa postala: STR. GABRIEL BETHLEN, NR.7, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510009, Romania, Punct(e) de contact: Mircea Duca, Tel. +40 0258811662, Email: [email protected], Fax: +40 0258817663, Adresa internet (URL): www.isj.albanet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT SERVICII CATERING PENTRU SCOLI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: Unitatile de invatamant din judetele Alba , Bihor si Olt a caror elevi fac parte din grupurile tinta ale proiectului
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE SERVICII DE CATERING PENTRU SCOLI NECESARE PENTRU ELEVII CARE FAC PARTE GRUPURILE TINTA ALE PROIECTULUI POSDRU/85/1.1/S/64320
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55524000-9 - Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot1: judet Alba Zona Alba Iulia
Nr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 Scoala gimnaziala Metes 25 20 25
2 Scoala Santimbru 30 24 30
3 Scoala Gimnaziala Craciunelu de jos Alba 30 24 30
4 Scoala Ighiu 60 48 60
5 Scoala cu clasele I-VIII Barabant, Alba Iulia 26 21 26
6 Scoala Gimnaziala , , David Prodan, , Salistea 25 20 25TOTAL 196 157 196Lot 2: jud Alba zonaAiud-Ocna Mures.
Nr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 Scoala gimnaziala , ,Ovidiu Hulea, , Aiud 30 24 30
2 Scoala 1 Aiud 30 24 30
3 Scoala gimnaziala , ,Avram Iancu, , Unirea /Structura , ,Gheorghe Maior, , Unirea 3024 30TOTAL90 72 90Lot 3 jud.Alba zona Cimpeni -Zlatna
Nr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 Scoala , ,Avram Iancu, , Zlatna 15 12 15
2 Scoala , ,Pirita, , Zlatna 10 8 10
3 Liceul Tehnologic de Turism si AlimentatieArieseni 15 12 15TOTAL 40 32 40Lot4 jud.Alba zonaCugir
Nr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 Scoala cu clasele I-VIII Ceru Bacaintei 2016 20TOTAL 20 16 20Lot 5 jud.Alba zona Blaj
Nr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 Scoala gimnaziala , ,Toma Cocisiu, , Blaj 1512 15TOTAL 15 12 15Lot 6 jud.Alba zona Sebes
Nr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 Scoala gimnaziala Daia Romana 40 32 40
2 Scoala Gimnaziala Garbova 30 24 30
3 Scoala Gimnaziala 2 Sebes 15 12 15
4 Scoala , ,Silviu Carpinisanu, , Sebes structura Liceului Tehnologic Sebes 45 36 45
5 Scoala Gimnaziala Cunta 16 13 16
6 Scoala Gimnaziala Vingard 15 12 15
7 Scoala Primara Drasov 10 8 10
8 Scoala Gimnaziala Ohaba 26 21 26
9 Scoala Pilot , ,Septimiu Albini, , Cut 15 12 15TOTAL 212 170 212Lot 7 jud.Bihor zona Oradea
Nr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" ORADEA 15 12 15
2 LICEUL TEORETIC GERMAN "FRIEDRICH SCHILLER" ORADEA 15 12 15
3 SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE CANTEMIR" ORADEA 15 12 15
4 SCOALA GIMNAZIALA "LUCRETIA SUCIU" ORADEA 15 12 15
5 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 ORADEA 15 12 15
6 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SINTANDREI 15 12 15
7 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TARIAN 15 12 15TOTAL 105 84 105Lot 8 jud.Bihor zona Alesd
Nr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN SERBAN" ALESD 15 12 15TOTAL 15 12 15Lot 9 jud.Bihor zona Beius-Stei
Nr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 LICEUL VOCATIONAL PEDAGOGIC "NICOLAE BOLCAS" BEIUS15 12 15
2 SCOALA GIMNAZIALA ''NICOLAE POPOVICIU'' BEIUS 15 12 15
3 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NUCET 15 12 15
4 COLEGIUL NATIONAL "AVRAM IANCU STEI 15 12 15
5 SCOALA GIMNAZIALA "MIRON POMPILIU" STEI 15 12 15TOTAL 75 60 75Lot 10 jud.Bihor zona Marghita
Nr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MARGHITA 15 12 15TOTAL 15 12 15Lot 11 jud.Bihor zona Salonta
Nr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 COLEGIUL NA?IONAL ?ARANY JANOS?SALONTA 15 12 15TOTAL 15 12 15Lot 12 jud.Olt zona Slatina-Bals
Nr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 LICEUL CU PROGRAM SPORTIVSlatina 15 12 15
2 Scoala Gimnaziala Brebeni 15 12 15
3 Scoala Gimnaziala Strejestii de Jos 15 12 15
4 Scoala Gimnaziala Osica de Jos 15 12 15
5 Scoala Gimnaziala Gradinari 15 12 15
6 Colegiul Tehnic Bals 15 12 15
7 Liceul Tehnologic Iancu Jianu 15 12 15
8 Scoala Gimnaziala Nr.1 Bals 15 12 15
9 Scoala Gimnaziala Nr.2Bals (structura la S.G. nr.1 Bals) 15 12 15TOTAL 135 108 135Lot 13 jud.Olt zona Caracal-CorabiaNr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 Sc. Gimnaziala Vladila 15 12 15
2 ?coala Gimnaziala ?Nicolae Titulescu? 15 12 15
3 Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu
Corabia 15 12 15TOTAL 45 36 45Lot 14 jud.Olt zona Draganesti
Nr.crt Localitatea
Denumirea unitatii de invatamant Nr.elevi Numartotal de portii : Minim Maxim
1 LICEUL TEHNOLOGICDraganesti Olt 15 12 15
2 Liceul Teoretic, ,Tudor Vladimirescu" Draganesti Olt 15 12 15TOTAL 30 24 30
lOT 1
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 438, 074 si 1, 796, 256RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-5.595, 48 lei pentru Lot1- 2.566, 08 lei pentru Lot 2- 1.140, 48 lei pentru Lot 3- 570, 24 lei pentru Lot 4-427, 68 lei pentru Lot 5-6.085, 8 lei pentru Lot 6-2.993, 76 lei pentru Lot 7-427, 68 lei pentru Lot 8-2.138, 40 lei pentru Lot 9-427, 68 lei pentru Lot 10-427, 68 lei pentru Lot 11-3.849, 12 lei pentru Lot 12-1.283, 04 lei pentru Lot 13-855, 36 lei pentru Lot 14 10 % din valoarea contractului fara TVA pentru fiecare lot ;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect cofinantatdin Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ? 2013: "POSDRU/85/1.1/S/64320
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Prezentare Formular nr.2Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica . In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstraindeplinirea cerintei.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar sau tehnico-profesional de catre terti sustinatori , fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 lit a), c) , c1), d) si e)? Formular nr.32.Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconf.art.691 din OUG 34/2006, Formular nr. 43.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Formular nr.54.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, in original, copie legalizata, copie lizibila avand mentiunea?conform cu originalul?din care sa reiasa obligatiile exigibile la data 30.11.2012.5.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, emis de Consiliul Local ?Serviciul Public Impozite si Taxe.
Pentrupersoane juridicestraine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare. Pentrupersoane juridiceromane:
1.Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii.2.Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
3. Informatiiprivind functiile de decizie din cadrul autoritatii contractante: -Prof.Dorin Gheorghe Sandea-Inspector Scolar General;
-Prof.Marcela Daramus -Inspector Scolar Adjunct;
-Prof.Rodica Groza- Inspector Scolar Adjunct;
-Prof.Ioan Vlasin ?Manager Proiect
-Anica Trif-Contabil Sef;
-Ing.Mircea Duca-responsabil achizitiiPersoane juridice /fizice strainePentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale2. Fisa/fise informatii privind experienta similara : prestari servicii catering in ultimii 3 ani3. Situatii financiare la 30.06.2012, vizate si inregistrate de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara conf.art.185(2) din OUG34/20064.Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani ?Minim 2x val.estimata a fiecarui lotlei sau echivalent in euro (CURS MEDIU BNRANUAL LEU/EURO: ANUL 2009=4, 2282;ANUL 2010=4, 2848;ANUL 2011=4, 4885)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1Dovada indeplinirii in ultimii 3 ani a unui (1) contract similar de prestari servicii catering pentru scoli, cu valoare:
minim 30% din val.estimata a fiecarui lot
2 Recomandari din partea unor beneficiari, pentruserviciide similare prestate in ultimii 3 ani.
3.Autorizatia sanitara de functionare valabila la data deschiderii ofertelor, eliberata de autoritatile sanitare competente, pentruobiectivul de activitate privind serviciile solicitate (DSP) ? copie legalizata.
-Declaratie privind spatiul de pregatire a hranei (bucatarie
proprie dotata corespunzator cu instalatii si echipamente
tehnice) - Formular nr.8
-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere - Formular nr.9
-Copie xerox a autorizatiei mijlocului de transport autorizat si a carnetelor de sanatate a personalului de pregatiere si servire a mesei, semnate si stampilate "conform cu originalul"
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
160/27.11.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.01.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.01.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.01.2013 13:00
Locul: Sediul ISJ Alba: Str.Gabriel Bethlen, nr.7 Alba Iulia, jud.Alba
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect cofinantatdin Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ? 2013: POSDRU/85/1.1/S/64320
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL CONTENCIOS AL ISJ ALBA
Adresa postala: STR.GABRIEL BETHLEN NR.7, Localitatea: ALBA IULIA, Cod postal: 510009, Romania, Tel. +40 0258811662, Fax: +40 0258817663
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2012 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer