Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract servicii pentru intocmire documentatii de atribuire pentru inventariere si cartare specii si habitate


Anunt de intentie numarul 19796/11.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
R.N.P. Administratia Parcului National Cozia R.A.
Adresa postala:  Str. 24 Ianuarie, Nr. 2, Judetul Valcea, Localitatea:  Calimanesti, Cod postal:  245600, Romania, Punct(e) de contact:  Popescu Iulian, Tel. 0350421822, In atentia:  Popescu Iulian, Email:  [email protected], Fax:  0250750256, Adresa internet (URL):  www.cozia.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura, administrare naturale protejate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Contract servicii pentru intocmire documentatii de atribuire pentru inventariere si cartare specii si habitate
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de livrare sau de executare : RNP Romsilva Administratia Parcului National Cozia RA, Calimanesti, str. 24 Ianuarie, nr 2, jud. Valcea
Cod NUTS: RO415 - Valcea
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 10, 588RON
Elaborare caiete de sarcini pentru specialisti in inventarieri habitate si specii in Parcul National Cozia. Consultanta de specialitate in domeniul achizitiilor publice.
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
79420000-4-Servicii conexe managementului (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 14.04.2011
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
Aceasta achizitie se realizeaza in cadrul proiectului "Masuri de conservarea biodiversitatii din Parcul National Cozia si promovarea unor tehnici avansate de vizitare a zonei" COD SMIS-CSNR 17913
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ? Masuri de conservarea biodiversitatii din Parcul National Cozia si promovarea unor tehnici avansate de vizitare a zonei?COD PROIECT: SMIS-CSNR 17913, finantat prin POS Mediu Axa 4
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.04.2011 12:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer