Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract telefonie mobila si fixa


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
148.711 RON

Castigatorul Licitatiei: ORANGE ROMANIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 90958/12.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 78246
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL IASI
Adresa postala: IASI , STR. V. CONTA , NR. 28, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700106, Romania, Punct(e) de contact: ADINA COSTANDACHE, Tel.0232-212.566, Email: [email protected], Fax: 0232-212.520, Adresa internet (URL): www.mpris.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract telefonie mobila si fixa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
conform documentatiei de atribuire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.2)
64211000-8-Servicii de telefonie publica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
148, 710.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3392/X6
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3392/X/6 Denumirea: ACORD CADRU SERVICII DE TELEFONIE FIXA SI MOBILA
V.1) Data atribuirii contractului 1/26/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ORANGE ROMANIA S.A.
Adresa postala: Bdul Lascar Catargiu nr. 51-53, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010665, Romania, Tel.2033000, Email: [email protected], Fax: 2033599, Adresa internet (URL): www.orange.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 147048.71 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 113605.44 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 3392/X/6 Denumirea: ACORD CADRU SERVICII DE TELEFONIE FIXA
V.1) Data atribuirii contractului 1/26/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMTELECOM S.A.
Adresa postala: Str. Garlei , nr. 1B, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013721, Romania, Tel.021 303 55 89, Email: [email protected], Fax: 021 312 55 60, Adresa internet (URL): www.romtelecom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35105.12 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35105.12 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravopoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Iasi, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Str.Anastasie Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232260600, Fax: 0232260411
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi - Oficiul juridic
Adresa postala: str. Vasile Conta nr. 28, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700106, Romania, Tel.0232-212566, Fax: 0232-210520
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2010 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer