Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractare imprumut intern pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local: Modern


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.500.000 RON

Castigatorul Licitatiei: BANCA COMERCIALA ROMANA SA
Anunt de atribuire numarul 11311/02.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12079
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNABASCOV
Adresa postala: Str. Paisesti DN 7C, nr. 125, Romania, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Punct(e) de contact: Gentiana Lungescu, Tel.0248/270525, 0749159930, 0788319025, 0788319881, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0248/270033
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contractare imprumut intern pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local: Modern
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Strada Paisesti DN 7C , nr. 125, Com. Bascov, Judetul Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Accesare credit de 2.500.000 lei, pe o perioada de 10 ani. Imprumut aprobat prin Hotararea Consiliului Local Bascov nr. 31/ 28.03.2007, in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66130000-0 - Servicii de acordare de credit (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 500, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
1.Dobanda
65%
Descriere:
2.
2.Garantii pentru acordare credit procent din valoarea investitiei
15%
Descriere:
3.
3.Comision de administrare credit
5%
Descriere:
4.
4.Perioada de gratie
5%
Descriere:
5.
5. Comision de analiza dosar si acordare credit
5%
Descriere:
6.
6. Comision de penalizare pentru rata restanta
3%
Descriere:
7.
7. Comision de rambursare anticipata
2%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11692/07.09.2007 Denumirea: CONTRACT DE CREDIT - LINIE DE FINANTARE Nr. ARGES SJ -CC J644/47604/06.09.2007
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BANCA COMERCIALA ROMANA SA
Adresa postala: BUCURESTI, B-DUL REGINA ELISABETA NR. 5, SECTOR 3, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0248/219973, Email: www.bcr.ro, Fax: 0248/219905
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Pitesti
Adresa postala: Bd.-ul Eroilor, 2-6, Str. Victoriei 22, Maior Sontu 2, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110417, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Consiliului local al comunei Bascov/Primaria comunei Bascov
Adresa postala: strada Paisesti DN7C, nr. 125, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Tel.0248270525, Email: [email protected], Fax: 0248270033
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2007 11:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer