Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea serviciiilor privind prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii pe reteua de drumuri din administrarea consiliului judetean vrancea in iarna 2011-2012


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.665.544 RON

Castigatorul Licitatiei: SOTIREX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 130341/16.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119333
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULVRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: DIMITRIE CANTEMIR, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul Achizitii Publice, Tel. 0237616800, In atentia: Petrea Lucian, Email: [email protected], Fax: 0372372402, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie Publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contractareaserviciiilorprivindprevenireasi combaterea lunecusului si inzapezirii pe reteua dedrumuridinadministrarea consiliuluijudetean vranceainiarna 2011-2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Reteaua de drumuri judetene aflate in administrarea Consiliului JudeteanVrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ofertantul declarat castigator al licitatiei trebuie sa asigure prestate serviciilor de deszapezire si prevenire a poleiului pe drumurile judetene.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 665, 544RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S178-292689din16.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10328 Denumirea: Contractarea serviciilor privind prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii
V.1) Data atribuirii contractului 11/29/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOTIREX S.R.L.
Adresa postala: STR. NICOLAE LASCAR BOGDAN, NR.25, Localitatea: Adjud, Cod postal: 625100, Romania, Tel. 0740118170;0237/643.945, Email: [email protected], Fax: 0237643950
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3368571.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2665544.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel. 0236460027, Email: [email protected], Fax: 0236460227
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vrancea - Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Dimitrie Cantemir nr. 1, ,Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Tel. 0372372443 int. 146, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2011 08:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer