Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea de servicii sociale pentru Centrul de plasament Oituz care are o capacitate de 14 locuri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
699.537 RON

Castigatorul Licitatiei: FUNDATIA PRO PRIETENIA ARAD
Anunt de atribuire numarul 142532/07.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala: Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Punct(e) de contact: NADIA RALUCA LUCACI, Tel. +40 0357731100, Email: [email protected], Fax: +40 0357731287, Adresa internet (URL): www.cjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contractarea de servicii sociale pentru Centrul de plasament Oituz care are o capacitate de 14 locuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Centrul de Plasament Oituz loc. Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea de servicii sociale pentru Centrul de plasament Oituz care are o capacitate de 14 locuri pe o perioada de 3 ani (36 de luni). Serviciile au fost contractate conform unei proceduri interne care are ca obiect : Serviciile cuprinse in anexa 2B la punctul 25 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85311300-5 - Servicii sociale pentru copii si tineri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
699, 537.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
31
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 169 Denumirea: Contractarea de servicii sociale pentru Centrul de Plasament Oituz care are o capacitate de 4 locuri
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FUNDATIA PRO PRIETENIA ARAD
Adresa postala: str.Gheorghe Doja, nr.119, ap.2, Localitatea: Arad, Cod postal: 310054, Romania, Tel. +40 0257210606, Email: [email protected], Fax: +40 0257210606
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 699537.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 699537.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
La sectiunea IV.1.1 Tipul procedurii, a fost aleasa procedura de , ,Licitatie deschisa" datorita formularului care obliga Autoritatea contractanta la bifarea unei optiuni, insa serviciile au fost achizitionate prin atribuire directa conform unei proceduri interne intocmita in baza Anexei 2B, p-ctul 25 coroborat cu prevederile art.16 din O.U.G.34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL ARAD - sectia civila
Adresa postala: Bd.Gen.Vasile Milea, nr.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310131, Romania, Tel. +40 0257228908, Email: [email protected], Fax: +40 0257251700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN ARAD - Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala: str.Corneliu Coposu, nr.22, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Tel. +40 0257731100, Email: [email protected], Fax: +40 0257731287
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer