Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Contractarea serviciilor privind prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii pe reteaua de drumuri din administrarea Consiliului Judetean Vrancea in iarna 2013-2014- servicii de deszapezire?.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.901.198 RON

Castigatorul Licitatiei: SOTIREX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145903/06.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141456
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULVRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Dimitrie Cantemir, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publice si monitorizarea contractelor, Tel. +40 0372372435, In atentia: Oaches Catalina, Email: [email protected], Fax: +40 0372372486, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Contractarea serviciilor privind prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii pe reteaua de drumuri din administrarea Consiliului Judetean Vranceain iarna 2013-2014- servicii de deszapezire?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Reteaua rutiera de drumuri judetene in lungime de de 595, 167 km din judetul Vrancea.
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea serviciilor privind prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii pe reteaua de drumuri din administrarea Consiliului Judetean Vrancea in iarna 2013-2014. Valoarea estimata a contractului este de 3.903.911, 00 lei (880.092, 00 euro, 1 euro = 4, 4358 lei curs la data de 17.07.2013) fara TVA .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 901, 198RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S163-284393din23.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11265 Denumirea: Servicii de deszapezire
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOTIREX S.R.L.
Adresa postala: STR. NICOLAE LASCAR BOGDAN, NR.25, Localitatea: Adjud, Cod postal: 625100, Romania, Tel. +40 237643945, Email: [email protected], Fax: +40 237643950
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3903911.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3901198.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire ?Pretul cel mai scazut?. In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare comunicarea a precizat numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant necastigator. In cazul ofertantului castigator comunicarea a precizat faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca acesta este invitat in vederea incheierii contractului. Contratul a intrat in efectivitate dupa semnarea lui de catre ambele parti.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea
Adresa postala: Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1Focsani, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Tel. +40 0372372435, Email: [email protected], Fax: +40 0372372486
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2013 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer