Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unei finantari rambursabile interne sub forma unei linii de credit in suma de 9.505.000 lei, pentru realizarea unor investitii de interes public judetean


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.101.382 RON

Castigatorul Licitatiei: CEC Bank SA
Anunt de atribuire numarul 143480/12.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144226
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR DEACONESCU, Tel. +40 0250732901/103, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unei finantari rambursabile interne sub forma unei linii de credit in suma de9.505.000 lei, pentru realizarea unor investitii de interespublicjudetean
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: JUDE?UL VALCEA, Consiliului Judetean Valcea.
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are drept scop contractarea unei finantari rambursabile interne sub forma unei linii de credit, de catre judetul Valcea (Consiliul Judetean Valcea), care va avea ca finalitate finantarea unor investitii de interes judetean, care se vor derula la nivelul judetului Valcea, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Judetean Valcea 39 din 29.03.2013.Valoarea creditului este de 9.505.000 leiValoarea estimata a contractului de servicii fara TVA este de 2.841.600 lei echivalenta 646.405, 82 euro; 1 euro = 4, 3960 lei (Curs de referinta comunicat de BNR in ziua 12.04.2013)Valoarea estimata a contractului de servicii s-a calculat pe baza taxelor, comisioanelor, dobanzilor si a oricaror alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective, potrivit art. 28 alin (5) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 101, 382RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IIA.11
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S091-155260din11.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2052/6 /1971 Denumirea: Contractarea unei finantari rambursabile interne sub forma unei linii de credit in suma de 9.505.000
V.1) Data atribuirii contractului 10.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEC Bank SA
Adresa postala: Calea Victoriei 13, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030022, Romania, Tel. 0213111119, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0213110726;0213123159, Adresa internet (URL): www.cec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2841600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2101382.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Posibilitatea utilizarii plafonului disponibil pentru finantarea si a altor investitii, in baza Hotararii Consiliului Judetean Valcea.Se va prezenta in acest sens, o declaratie in care se va preciza acceptarea acestor optiuni conform legii.Solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati, cat si raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate pe SEAP.Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin operatorului economic.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare - Consiliul Judetean Valcea
Adresa postala: Strada General Praporgescu, nr.1, Localitatea: Rm Valcea, Cod postal: 240495, Romania, Tel. +4 0250732901/169, Email: [email protected], Fax: +4 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 10:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer