Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unei linii de finantare rambursabile in valoare de 10.000.000 lei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.571.419 RON

Castigatorul Licitatiei: CEC Bank SA
Anunt de atribuire numarul 140783/16.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136371
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL HUSI (PRIMARIA)
Adresa postala: STRADA 1 DECEMBRIE 9, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Punct(e) de contact: EMANOEL DUMASCU, Tel. +40 235480009, Email: [email protected], Fax: +40 235480126, Adresa internet (URL): www.primariahusi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unei linii de finantare rambursabile in valoare de 10.000.000 lei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Primaria Municipiului Husi strada 1 Decembrie nr. 9 Husi
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unei linii de finantare in valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea finantarii implementarii proiectelor cu finantare externa nerambursabila
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66110000-4 - Servicii bancare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 571, 418.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S230-378918din29.11.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S160-267333din22.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 27112 Denumirea: Contract Linie de Credit pentru Investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene
V.1) Data atribuirii contractului 11.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEC Bank SA
Adresa postala: Calea Victoriei 13, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030022, Romania, Tel. 0213111119, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0213110726;0213123159, Adresa internet (URL): www.cec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7582542.44 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7571418.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca exista doua sau mai multe oferte admisibile clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora, reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Operatiunea se va repeta pana la departajarea ofertantilor
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Primariei municipiului Husi
Adresa postala: strada 1 Decembrie nr. 9, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Tel. +40 235480009, Fax: +40 235480126
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.05.2013 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer