Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unui credit pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului Modernizare si reabilitare drumuri, extindere sistem de canalizare, prima infiintare centru de ingrijire copii tip after-school, renovare si modernizare ca


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
441.200 RON

Castigatorul Licitatiei: CEC Bank SA
Anunt de atribuire numarul 140442/06.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137166
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CUMPANAJUDETULCONSTANTA
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Punct(e) de contact: PIRVU PAULA, Tel. +40 241730788, Email: [email protected], Fax: +40 241739003, Adresa internet (URL): www.primaria-cumpana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritati locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unui credit pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului Modernizare si reabilitare drumuri, extindere sistem de canalizare, prima infiintare centru de ingrijire copii tip after-school, renovare si modernizare camin cultural, comuna Cumpana, judetul Constanta.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Comuna Cumpana, Judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unui credit pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului Modernizare si reabilitare drumuri, extindere sistem de canalizare, prima infiintare centru de ingrijire copii tip after-school, renovare si modernizare camin cultural, comuna Cumpana, judetul Constanta, finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala/FEADR ? Masura 322
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
441, 199.98RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
197
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3788 Denumirea: Contract de credit de invest pt pr finantate din fonduri europene pt Administratii Publice Locale
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEC Bank SA
Adresa postala: Calea Victoriei 13, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030022, Romania, Tel. 0213111119, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0213110726;0213123159, Adresa internet (URL): www.cec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 268750.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 441199.98 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valoarea estimata a contractului in momentul publicarii invitatiei de participare a fost de 268.750 lei, reprezentand costurile totale ale creditului pe o perioada de 12 luni, dobanda fiind calculata cu valoarea indicelui ROBOR 3M la momentul respectiv. Pe parcursul negocierii, avand in vedere evaluarea financiara facuta de singura banca participanta la procedura, s-a solicitat avizul Ministerului Finantelor Publice pentru acordarea creditului pe un termen de 24 luni. Avand in vedere aceasta situatie, valoarea contractului, estimata initial la 12 luni, a crescut corespunzator la valoarea de 441.199, 98 lei fara TVA, aferenta termenului de rambursare de 24 luni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104462, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic ? Primaria Comunei Cumpana
Adresa postala: Soseaua Constantei, Nr. 132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Tel. +40 241730788, Email: [email protected], Fax: +40 241739003, Adresa internet (URL): www.primaria-cumpana.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2013 16:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer