Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACTAREA UNUI IMPRUMUT IN SUMA DE MAXIM 20.000.000 LEI,PENTRU FINANTAREA DE INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.724.429 RON

Castigatorul Licitatiei: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Anunt de atribuire numarul 80851/22.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 76787
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Punct(e) de contact: IULIANA BUNEA, Tel.0250731016 int.126, Email: [email protected], Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACTAREA UNUI IMPRUMUT IN SUMA DE MAXIM 20.000.000 LEI, PENTRU FINANTAREA DE INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Primaria Municipiului Rm. Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACTAREA UNUI IMPRUMUT IN SUMA DE MAXIM 20.000.000 LEI, PENTRU FINANTAREA DE INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL PE O PERIOADA DE 10 ANI, DIN CARE UN AN PERIOADA DE GRATIE.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 724, 429RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S116-167936din19.06.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S121-176580din29.06.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1665 Denumirea: CONTRACTAREA UNUI IMPRUMUT IN SUMA DE MAXIM 20.000.000 LEI, PENTRU FINANTAREA DE INVESTITII PUBLICE
V.1) Data atribuirii contractului 1/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache, nr 1-7, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel.021.301.65.24, Email: [email protected], Fax: 021.301.65.26, Adresa internet (URL): www.brd.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13800000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13724429.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Toata documentatia de atribuire este postata in SEAP.Valoarea estimata de 13800000 lei reprezinta estimarea costului imprumutului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PITESTI - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Str. Victoriei, nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248624940, Fax: 0248211800
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic Contencios al Primariei Municipiului Rm. Valcea
Adresa postala: Str.G-ral. Praporgescu, nr.14, loc. Rm. Valcea, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Tel.0250731016, Fax: 0250731843
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2010 12:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer