Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contracte de executie lucrari, sali de sport


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.252.418 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ORDOG SRL
Anunt de atribuire numarul 35776/19.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 25776
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, ARIPA DINICU GOLESCU, ET. 2, CAM. 31, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA - CORNELIA DRAGAN, Tel.316.73.83, 316.7384, In atentia: Serviciului Achizitii Publice si Contractare, Email: [email protected], Fax: 316.73.81, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contracte de executie lucrari, sali de sport
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: - Grup Scolar Agricol - str. Sarcadului nr. 1, localitatea Salonta, judetul Bihor;
- Grup Scolar George Vaslan - str. Scolii nr. 3, localitatea Faurei, judetul Braila;
- Localitatea Tarlungeni, judetul Brasov;
- Scoala Generala, Comuna Zabala, judetul Covasna.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de executie lucrari, constand in lucrari de executie Sali de sport scolare cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 252, 417.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere:
2.
Durata de executie
15%
Descriere:
3.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 505 Denumirea: Executie lucrari sala de sport, Zabala, jud. Covasna
V.1) Data atribuirii contractului 12/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ORDOG SRL
Adresa postala: str. Salciilor, nr. 9, Localitatea: Sf. Gheorghe, Cod postal: 4000, Romania, Tel.0267 351 906, Email: [email protected], Fax: 0267 351 906, Adresa internet (URL): www.ordog.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3626048.74 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3369149.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 506 Denumirea: Executie lucrari sala de sport, Tarlungeni, jud. Brasov
V.1) Data atribuirii contractului 12/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RICO SRL
Adresa postala: str. Celulozei, nr. 11A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 4000, Romania, Tel.0241 550 070, Email: [email protected], Fax: 0241 550 077, Adresa internet (URL): www.rico.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3626048.74 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2596610.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 640 Denumirea: Executie lucrari sala de sport, Salonta, jud. Bihor
V.1) Data atribuirii contractului 12/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SIMBAC SA
Adresa postala: sos. Borsului, nr. 37/A, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Tel.0259 437 682, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.simbac.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3626048.74 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2593592.23 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 643 Denumirea: Executie lucrari sala de sport, Faurei, jud. Braila
V.1) Data atribuirii contractului 12/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SEMTRADE CONSTRUCT SRL
Adresa postala: Bdul Iuliu Maniu, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010848, Romania, Tel.021 317 02 04, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3626048.74 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2693065.59 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valoarea ofertelor a fost particularizata de fiecare operator economic functie de preturile proprii utilizate acestea ducand la aceste diferente in minus intre valoarea aprobata a investitiei si valoarea ofertata
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/ 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/ 310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti, sectia contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/ 3195180, Email: [email protected], Fax: 021/ 3195180, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII - S.A.- Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Horatiu nr. 28, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010834, Romania, Tel.021/ 316738, Email: [email protected], Fax: 021/ 3167381, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2008 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer