Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contracte de servicii de proiectare, expertiza tehnica, audit energetic DALI, DTAC, PT+CS+DE+AT, sesiune de pregatire pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, a cladirilor social-administrative si a locuintelor individuale.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
437.865 RON

Castigatorul Licitatiei: SPECIALIST CONSULTING SRL
Anunt de atribuire numarul 140911/28.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139508
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Vlad Moaca, Tel. +4 0372111478, In atentia: Laura Coman - Se Serviciu, Email: [email protected], Fax: +4 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contracte de servicii de proiectare, expertiza tehnica, audit energetic DALI, DTAC, PT+CS+DE+AT, sesiune de pregatire pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, a cladirilor social-administrative si a locuintelor individuale.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Calafat, Craiova, Calan, Petrila, Vulcan, Petrosani
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul va asigura: Activitatea 1 Identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte nereabilitate termic (conform art. 1, alin (1) OUG 18/2009, cu completarile ulterioare, si art 2, alin (2) din OUG 69/2010, cu completarile ulterioare) pe tipuri de blocuri de locuinte din cele 6 localitati (Calafat, Craiova, Calan, Petrila, Vulcan, Petrosani). Intocmire relevee, expertiza tehnica calitativa a structurii blocurilor, documentatii de audit energetic, DALI, obtinere avize si acorduri (inclusiv sustinerea DALI in CTE MDRT).Activitatea 2Elaborarea documentatiilor pentru implementarea sustenabila a unor solutii de eficienta energetica si economicapentru instalatiie interioare de incalzire si a.c.c, utilizand surse regenerabile, pentru 4 blocuri din localitatea Vulcan, conform Anexei 2, neracordate la sistemul centralizat de termoficare, DALI, DTAC, documentatia de atribuire pentru lucrarile de executie, asistenta tehnica la implementarea solutiilor propuse, elaborare certificat de performanta energetica dupa implementarea solutiilor propuse.Activitatea 3 Pe baza listelor de cladiri publice (cu caracter social) conform Anexei 2, se va realiza documentatia necesara reabilitarii termice, respectiv: relevee, expertiza tehnica calitativa, auditul energetic, DALI, DTAC, documentatia de atribuire pentru lucrarile de executie, asistenta tehnica la implementarea solutiilor propuse, elaborare certificat de performanta energetica dupa implementarea solutiilor propuse.Activitatea 4 Pentru casele identificate conform Anexei 2, (proprietate privata) din localitati ale judetelor Dolj si Hunedoara se vor intocmi urmatoarele documentatii: relevee, expertiza tehnica calitativa, auditul energetic si se vor elabora listele de cantitati. Se va acorda instruire beneficiarilor, in cadrul unor sedinte de pregatire, pentru implementarea solutiilor de reabilitare termica si eficienta energetica propuse in documentatia de audit. Nota 1: ofertantii vor prezenta oferta pentru toate cele 4 activitati.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71242000-6-Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71314300-5-Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)
71335000-5-Studii tehnice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
437, 864.61RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
161
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S235-387220din06.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 161 Denumirea: servicii de proiectare, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, DTAC, PT+CS+DE+AT, sesiuni de preg
V.1) Data atribuirii contractului 12.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPECIALIST CONSULTING SRL
Adresa postala: Bdul Iuliu Maniu, 79, Bl. 1, Apt. 73, S 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 081563, Romania, Tel. +40 766070079, Email: [email protected], Fax: +40 318170160, Adresa internet (URL): www.specialistconsulting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1471774.19 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 437864.61 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Sursa de finantare a contractului este asigurata de Fondul Global de Mediu (GEF) prin intermediul PNUD conform obligatiilor asumate in cadrul proiectului nr. 00077064 din data 20 iunie 2011.In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj, autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta are pretul cel mai mic. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sertor 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372111473, Adresa internet (URL): www.mdrt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2013 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer