Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractor General Constructii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
450.000.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: Association S.C.STRABAG S.R.L - S.C. Kraftanlagen Romania S.R.L
Anunt de atribuire numarul 144851/12.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144221
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1("PETROM CITY"), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Andreas Barnreiter, Tel. +40 734993402, Email: [email protected], Fax: +40 212647203, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contractor General Constructii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul acordului cadru este realizarea de constructii generale in diferite locatii impartite pe loturi si coordonarea activitatilor de instalatii pentru diferite echipamente precum si instalarea de conducte, echipamente, materiale si sisteme de utilitati pentru a oferii o functionare deplina, in conditii de siguranta.Contractorul trebuie sa fie capabil sa realizeze instalatii pe diverse discipline , sa coordoneze distribuitorii de materiale si sa gestioneze forta de munca intr-o maniera sigura si eficienta atat in medii ?greenfield? cat si ?brownfield?.Cantitatea estimata per loturi a unui contract subsecvent este intervalul intre: 2 si 35 proiecte pt lot1, 1 si 13 proiecte pt lot2, 1 si 5 proiecte pt lot3.Valorea estimata si durata celui mai mare contract subsecvent: 30.000.000 - 18 luni pentru Lot1, 25.000.000 - 18 luni pentru Lot 2, 40.000.000 - 24 luni pentru Lot 3.Valoarea pentru Diverse si neprevazute avand valoarea de 0.Frecventa contractelor: aproximativ 1 contract o data la 6 luni
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45250000-4 - Lucrari de constructii de uzine, de exploatari miniere si de uzine de fabricatie si de constructii pentru industria petrolului si a gazului (Rev.2)
44100000-1-Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
450, 000, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
FRDP-EP5-001-00
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S134-233095din16.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8460015934 Denumirea: General Construction Contractor Lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 28.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Association S.C.STRABAG S.R.L - S.C. Kraftanlagen Romania S.R.L
Adresa postala: Calea 13 Septembrie, no. 90, etaj 5, cam. 5.14, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050726, Romania, Tel. 021403043031
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 170000000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 170000000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 765, 000, 000 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 8460015936 Denumirea: Genearl Construction Contractor Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 28.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Association S.C. HABAU PPS Pipeline Systems S.R.L. - S.C. INSPET S.A. - S.C. JCR CHRISTOF CONSULTING S.R.L
Adresa postala: Strada Sinaii, nr. 3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100357, Romania, Tel. 0244406616
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 230000000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 230000000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 035, 000, 000 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 8460015935 Denumirea: General Construction Contractor Lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 28.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Association S.C.STRABAG S.R.L - S.C. Kraftanlagen Romania S.R.L
Adresa postala: Calea 13 Septembrie, no. 90, etaj 5, cam. 5.14, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050726, Romania, Tel. 021403043031
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50000000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50000000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 225, 000, 000 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Cu privire la IV.1.2: Numarul maxim de candidate selectati: maxim 5Criteriile de preselectie a candidatilor precum si modalitatea de departajare a candidatilor calificati situati pe acelasi loc in clasamentul de preselectie (cu acelasi punctaj) se regasesc in Anexa "Criterii preselectie" parte integranta a prezentei Fise de Date.IV 2.1 Cel mai mic pret este calculat in baza celui mai mare punctaj, exprimat prin intermediul punctajelor, dupa mecanismul descris in anexa ?punctaj financiar? parte integranta a prezentei Fisei de Date. Modul de calcul este reflectat in cadrul propunerii financiare.In cazul ofertelor cu punctajul egal, pentru departajare Autoritatea Contractanta va cere reofertarea intr-un plic sigilat pentru a determina oferta cea mai sus clasata.Modul in care contractele subsecvente vor fi acordate astfel: Fara competitie, pe baza ierarhiei deja stabilite la momentul semnarii acordului cadru, ceea ce inseamna ca atribuirea contractelor subsecvente in cadrul fiecarui acord-cadru se va face cu consultarea operatorilor economici, parte a acordului-cadru dupa cum urmeaza (cumulativ): i.Utilizand ierarhia stabilita ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire pentru semnarea acordului cadru ii.Pe baza conditiilor si elementelor prevazute in acordul cadru (respectiv lucrarile reprezentand obiectul specific al contractului subsecvent si termenul de finalizare) si urmand procedura descrisa in acordul cadru.IV.3.7)Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 90 zile.Documentele emise de institutiile abilitate pot fi prezentate in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.OMV Petrom isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul proceduriide atribuire, pentru conformitate, prezentarea in original / copie legalizata a tuturor documentelor prezentate in copie.Atragem atentia ca documentele prezentate in limba romana aferente Conditiilor Contractuale si Formularelor sunt doar cu scop informativ. In caz de neconcordanta intre documentele mentionate anterior referitoar la informatiile prezentate in limba engleza si cele prezentate in limba romana, varianta in limba engleza va prevala.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV PETROM S.A Legal Department
Adresa postala: 22 Coralilor St., Petrom City, Tower Building, 4th Floor, District 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 10:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer