Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contractul de servicii de proiectare pentru Alimentare cu apa a satului CUIED/ comuna Buteni, jud Arad


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
45.929 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C. IPCM S.A.
Anunt de atribuire numarul 40668/06.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 26750
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BUTENI
Adresa postala: nr. 78, Localitatea: Buteni, Cod postal: 317065, Romania, Punct(e) de contact: Primaria comunei Buteni, loc. Buteni, nf. 78, jud. Arad, cod. 317065, tel 0257/320046, fax 0257/320046, e-mail: [email protected], Tel.0257320046, In atentia: LENUTA PETRUSE, Email: [email protected], Fax: 0257320045
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contractul de servicii de proiectare pentru Alimentare cu apa a satului CUIED/ comuna Buteni, jud Arad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: la sediul ofertantului si la sediul Primariei Buteni
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contractul de servicii de proiectare pentru Alimentare cu apa a satului CUIED/ comuna Buteni, jud Arad, fazele proiect tehnic, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor, detalii de executie si studii suport: ridicari topografice si studiu geotehnic.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74200000-1 - Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
45, 929EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 415 Denumirea: Prestari servicii proiectare alimentare cu apa a localitatii Cuied
V.1) Data atribuirii contractului 2/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. IPCM S.A.
Adresa postala: Calea Givitei, nr. 8-10, sect 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010731, Romania, Tel.0213183030, Email: [email protected], Fax: 0213183040
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 59000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45929.00 Moneda: EUR Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, ,Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/ 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/ 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL ARAD
Adresa postala: B-dul General Vasilea Milea nr. 2-4, Localitatea: ARAD, Cod postal: 317065, Romania, Tel.0257237179, Fax: 0257236208
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, ,Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/ 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/ 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2008 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer