Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Control Tehnic pe durata realizarii parcului eolian Frumusita, jud. Galati ? cca. 50 MW


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.000.654 RON

Castigatorul Licitatiei: I C P E S.A.
Anunt de atribuire numarul 113714/08.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 105600
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRICA S.A.
Adresa postala:  Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010621, Romania, Punct(e) de contact:  MIRCEA CLAUDIU TITA, Tel. 2085309, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  2085314, Adresa internet (URL):  www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Control Tehnic pe durata realizarii parcului eolian Frumusita, jud. Galati? cca. 50 MW
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: comuna Frumusita, jud. Galati si alte locatii ale prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Selectarea Organismului de Control Tehnic care va superviza actiunile managerului de Proiect pentru realizarea parcului eolian Frumusita, jud. Galati? cca. 50 MW- Validarea modului de efectuare a masuratorilor de vant, studiilor de vant, micrositing-ului si a tuturor documentatiilor conexe in vederea asigurarii bancabilitatii proiectului;
- Acordarea de asistenta tehnica S.C. ELECTRICA S.A. pentru activitatea premergatoare inceperii executiei lucrarilor;
- Vizarea rapoartelor intocmite de catre managerul de proiect privind stadiul de executie al lucrarilor din punct de vedere tehnic;
- Asigurarea serviciilor de supervizarea pe intreaga perioada de dezvoltare a proiectului de la faza Studiului de Fezabilitate, pana la punerea in functiune (PIF) si ulterior acesteia timp de 12 luni;
- Asigurarea respectarii, in toate fazele de desfasurare a Proiectului, a cerintelor legale din Romania privind siguranta constructiilor si a executiei, calitatea, sanatatea si mediul.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356100-9 - Servicii de control tehnic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 000, 653.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9900/33022/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 82 Denumirea: Control Tehnic pe durata realizarii parcului eolian Frumusita, jud. Galati? cca. 50 MW
V.1) Data atribuirii contractului 3/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
I C P E S.A.
Adresa postala:  SPLAIUL UNIRII, NR.313, SECT.3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030138, Romania, Tel. 021/5893368;021/5893300, Email:  [email protected], Fax:  021/5893434, Adresa internet (URL):  www.icpe.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1000653.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
S.C. ICPE S.A. are calitatea de lider al asocierii cu S.C ROENER ENERGYPRO S.R.L.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti ? Sectia a-VI-a Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021313.28.15
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Electrica SA ? Directia Juridica si Resurse Umane
Adresa postala:  Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010621, Romania, Tel. 021/2085012, Email:  [email protected], Fax:  021/2085314, Adresa internet (URL):  www.electrica.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2011 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer