Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Copiatoare si scanner multifunctional


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
420.356 RON

Castigatorul Licitatiei: ATLAS CORPORATION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 34699/29.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22622
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Departamentul pentru Armamente
Adresa postala: str.Drumul Taberei nr.9-11, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 77302, Romania, Punct(e) de contact: Col. ing. Adam Viorel, mr. ing. Ionita Laurentiu, Tel.021-319.58.58/2773, Email: [email protected], Fax: 021-3149333
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Copiatoare si scanner multifunctional
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Copiatoare si scanner multifunctional
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30121100-4 - Fotocopiatoare (Rev.1)
33261200-9-Scanere (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
420, 356RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S54-066499din17.03.2007
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2007/S58-071263din23.03.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9606 Denumirea: Furnizare Copiatoare digitale A3
V.1) Data atribuirii contractului 11/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ATLAS CORPORATION S.R.L.
Adresa postala: SOS PIPERA NR 59 SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020111, Romania, Tel.021.230.87.82, Email: [email protected], Fax: 021.230.87.86, Adresa internet (URL): www.sharp-ro.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8842.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9604 Denumirea: Furnizare Copiator alb/negru format A3; Copy Printer (minitipografie)
V.1) Data atribuirii contractului 11/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CARO SERVICE S.R.L.
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Ploiesti 30-34, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 1794400, Romania, Tel.2326512/2326513, Email: [email protected], Fax: 2322556
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36774.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9875 Denumirea: Furnizare Copiator color de mare viteza ptr. tipografie; Copiatoare; Copiator alb/negru format A3;
V.1) Data atribuirii contractului 12/5/2007
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL
Adresa postala: str. Copilului nr.18, parter, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 77000, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 158092.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9605 Denumirea: Furnizare Copiator alb/negru format A3; Copiator
V.1) Data atribuirii contractului 11/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VLAMIR IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Garlei nr.36-38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013723, Romania, Tel.0212326323, 0212326324, 0212326361, 0212326362, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0212326325, Adresa internet (URL): www.vlamir.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 98530.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9876 Denumirea: Furnizare Copiatoare alb/negru format A3; Scanner multifunctional
V.1) Data atribuirii contractului 12/5/2007
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
2M DIGITAL S.R.L.
Adresa postala: STR. SCOALA FLOREASCA NR.6, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011641, Romania, Tel.0212317437, Email: [email protected], Fax: 0212317439, Adresa internet (URL): www.2mdigital.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 118118.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.109-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041318, Romania, Tel.021-3323564, Fax: 021-3321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Apararii-Departamentul pentru armamente-Biroul juridic
Adresa postala: Str.Drumul Taberei nr.9-11, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania, Tel.021-3136220, Fax: 021-3149333
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.01.2008 14:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer