Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Covor asfaltic pe DN25 km 22+000-23+800, km 46+300-51+500, DN2B km 125+571-128+900, DN 22B km 11+645-13+000


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.711.374 RON

Castigatorul Licitatiei: SPEDITION UMB S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 79085/10.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 66413
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: Directia Regionala Drumuri si Poduri IASIstr. Gh. Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL LICITATII, Tel.0232214430, In atentia: Dana Manciu, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Covor asfaltic pe DN25 km 22+000-23+800, km 46+300-51+500, DN2B km 125+571-128+900, DN 22B km 11+645-13+000
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DN25 km 22+000-23+800, km 46+300-51+500, DN2B km 125+571-128+900, DN 22B km 11+645-13+000
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Covor asfaltic pe DN25 km 22+000-23+800, km 46+300-51+500, DN2B km 125+571-128+900, DN 22B km 11+645-13+000
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233251-3 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei rutiere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 711, 374.29RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
47
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 87 Denumirea: Covor asfaltic pe DN 25km22+000-23+800, 46+300-51+500;DN 2Bkm125+571-128+900;DN 22Bkm11+645-km13+000
V.1) Data atribuirii contractului 7/17/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEDITION UMB S.R.L.
Adresa postala: Calea Marasesti nr.145, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600019, Romania, Tel.0234208200, Email: [email protected], Fax: 0234208203, Adresa internet (URL): www.umbgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4171177.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2711374.29 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel Bucuresti Sectia a VIII de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195180, Fax: 0213195176
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliuil National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.A.D.N.R. S.A. - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Gh. Asachi nr.19, Localitatea: IASI, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232214430, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2009 13:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer