Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cresterea nivelului de integrare a noilor sisteme IT si de comunicatii Upgrade de licente Oracle pentru EMCS Faza 2 si pentru Autoritatea Nationala a Vamilor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.086.971 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C. OMNILOGIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 29493/18.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 19113
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MinisterulFinantelor Publice
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare PHARE, Tel.+40 21326.55.55/int.560, In atentia: Cristina Pantur, Email: [email protected], Fax: +40 21 326.87.09 / 326.87.30, Adresa internet (URL): www.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Cresterea nivelului de integrare a noilor sisteme IT si de comunicatii Upgrade de licente Oracle pentru EMCS Faza 2 si pentru Autoritatea Nationala a Vamilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ministerul Economiei si Finantelor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Upgrade-ul necesar de licente Oracle pentru proiectul EMCS Faza 2 si a licentelor Oracle pentru serverele din structura Autoritatii Nationale a Vamilor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30248300-2 - Actualizare software (Rev.1)
30248200-1-Licente de software (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 086, 971EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
878000/13.11.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2007/S164-203626din28.08.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 893365 Denumirea: Upgrade de licente Oracle pentru EMCS Faza 2 si pentru ANV
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. OMNILOGIC S.R.L.
Adresa postala: Sos. Bucuresti -Ploiesti nr. 135, Localitatea: Bucuresti, sector 1, Cod postal: 70000, Romania, Tel.021/3350632, Fax: 021/3033152
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1200000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1086971.00 Moneda: EUR Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ProgramulNational pentru Romania PHARE 2005
VI.2) Alte informatii
Modul de aplicare al cerintelor mentionate la punctul III.2) CONDITII DE PARTICIPARE se explica detaliat in documentatia de atribuire. Ofertantul va lua in considerare in prezentarea ofertei, descrierea detaliata a acestor cerinte, asa cum sunt prevazute in documentatia de atribuire Fisa de date a achizitiei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul de Plati si Contractare Phare
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+4021326.55.55/ int.614, Email: [email protected], Fax: +40 21 326.87.09 / 326.87.30, Adresa internet (URL): http: //mfinante.ro/
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.12.2007 16:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer