Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cresterea sigurantei consumatorilor in Nasaud


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
129.555 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BISTRITA S.A.
Anunt de atribuire numarul 144133/30.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139613
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: IOANA MIHAIELA OLTEAN, Tel. +40 0264205435, Email: [email protected], Fax: +40 0264205425, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Cresterea sigurantei consumatorilor in Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: loc. Nasaud jud. Bistrita-Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru cresterea sigurantei consumatorilor din Nasaud se va realiza o linie electrica subterana de 20 kV racordata intre posturile de transformare PTZ Policlinica si PTZ Spital. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi incheiat a fost calculata avandu-se in vedere devizul general aferent acestui obiectiv si este de 259.024 lei, fara TVA, la care se adauga, conf. Art. 29 alin.(2^1) din OUG 34/2006 actualizata, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 22.975 lei, reprezentand 8, 87% din valoarea lucrarii de baza.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
129, 555.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 51565 Denumirea: CRESTEREA SIGURANTEI IN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CONSUMATORILOR DIN NASAUD
V.1) Data atribuirii contractului 19.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BISTRITA S.A.
Adresa postala: str. Zefirului, nr.11, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420135, Romania, Tel. 0724222123, Email: [email protected], Fax: 0263-234499, Adresa internet (URL): www.elcobistrita.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 281999.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 129555.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care insotesc oferta, dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale. 2.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. 3.In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi executat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, in scris, si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv. 4.Pretul contractului este ferm in lei si nu poate fi modificat pe parcursul derularii contractului. Plata se va efectua in termen de 90 de zile de la data inregistrarii facturii la autoritatea contractanta.5. Insusirea clauzelor obligatorii a contractului este conditie de acceptare a ofertei. Pentru clauzele specifice ale modelului de contract se pot depune amendamente odata cu depunerea ofertei. 6.Ofertele vor fi evaluate raportandu-se la valoarea de executie a lucrarii, fara a se tine cont de valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD - SUCURSALA BISTRITA
Adresa postala: str. V. Conta nr. 11, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420025, Romania, Tel. +40 0263205745, Fax: +40 0263205704
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2013 12:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer