Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CS 2 ?Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.161.977 RON

Castigatorul Licitatiei: Safege SA Nanterre France
Anunt de atribuire numarul 119415/22.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 118294
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt
Adresa postala: Str. Lt. Draghescu, Nr. 20, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Sediul Companiei, Tel. 0233/233340 int 140, In atentia: Stefana Hangan-Stan, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0233/218937, Adresa internet (URL): www.apaserv.eu, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CS 2 ?Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Piatra Neamt, Dumbrava Rosie, Alexandru cel Bun, Roman, Tirgu Neamt, Vinatori Neamt, Bicaz, Savinesti, Roznov, Zanesti, Podoleni, Sabaoani, Tasca (sat Ticos)
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
? Asistenta tehnica pentru supervizare lucrari? Asistenta tehnica a proiectantului pe durata lucrarilor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71310000-4-Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
79421100-2-Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 161, 977.06RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere:
2.
Mod intelegere obiective proiect
20%
Descriere:
3.
Metodologia de prestare a serviciilor
25%
Descriere:
4.
ORGANIZAREA SI PLANIFICAREA ACTIVITATILOR
25%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CS2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S73-120222din14.04.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3216 Denumirea: Asocierea Safege SA Nanterre France & Louis Berger SRL
V.1) Data atribuirii contractului 10/12/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Safege SA Nanterre France
Adresa postala: Rue du Port, Parc De L'ile, nr. 15-27, Nanterre., Localitatea: NA, Cod postal: 92000, France, Tel. 021.310.87.88, Email: [email protected], Fax: 021.311.14.48
Louis Berger SRL
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, nr.1, Bl.A7, Sc.3, Ap.84, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011131, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14957501.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14161977.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program: POS Mediu - Axa prioritara 1Proiect: "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Neamt"
VI.2) Alte informatii
Conform art. 85 alin.2 din OUG 34/2006, in prima etapa, de selectie a candidaturilor, Autoritatea contractanta intentioneaza sa selecteze un numar minim de 5 candidati si un numar de maximum 8 candidati in vederea transmiterii catre acestia a invitatiei de participare la etapa de depunere a ofertelor.Criterii de selectie: Capacitatea tehnica - maxim 80puncteCapacitate economico-financiara - maxim 20 puncteAlte cerinte minime, in completare la conditiile prezentate la sectiunea III.2): Se solicita, certificare ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent, OHSAS 18001 sau echivalent, ISO 27001 sau echivalent. In cazul in care la procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind prezentarea de certificari pentru standarde ISO 9001. ISO 14001. OHSAS 18001. ISO 27001 trebuie indeplinita de cel putin un membru al asociatieiResurse umane: Operatorul economic sau grupul de operatori trebuie sa dovedeasca / demonstreze ca dispune de personal care cuprinde urmatorii specialisti principali si care trebuie sa dovedeasca urmatoarele calificari/abilitati: Expert principal 1: Lider de echipa ? Team LeaderExpert principal 2: Lideradjunct de echipaExpert principal 3: Inginer infrastructura apa si apa uzataExpert principal 4: Expert tratare apa uzata / apa potabilaExpert principal 5: Atasamentist sefAlti experti: diriginti de santier, inginer mecanic, inginer Automatizari/SCADA, atasamentisti, inginer proiectant, verificator autorizat de proiect, inginer electrician, expert in protectia mediului, inginer in constructii de drumuri
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt-Sectia Comerciala si Contencios Administrativa
Adresa postala: Str. Bd. Republicii, nr.16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. 0233212294, Email: [email protected], Fax: 0233235655, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Companiei Judetene Apa Serv SA
Adresa postala: Str. Lt. Draghiescu, nr 20, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Tel. 0233233340, Email: [email protected], Fax: 0233218937
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.11.2011 11:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer