Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CS04 - Auditul proiectului Extinderea si Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj? finantat prin POS Mediu (2007 ? 2013)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
44.585 RON

Castigatorul Licitatiei: ELITE AUDIT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142038/08.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138114
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Marta Ricu, Tel. +40 251422117, In atentia: Niculescu Stefan, Gabriela Lupancescu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CS04 - Auditul proiectului Extinderea si Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj? finantat prin POS Mediu (2007 ? 2013)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Craiova, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de audit financiar
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
44, 585RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CS04-2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14107 Denumirea: Auditul proiectului Extinderea si Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELITE AUDIT S.R.L.
Adresa postala: Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 42, bl. 6A, ap. 14, jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200396, Romania, Tel. +40 251411446, Email: [email protected], Fax: +40 251406697
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 688883.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44585.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
a)In situatia in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in vederea reincarcarii in SEAP a unor noi propuneri financiare . Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.b)Orice solicitare de clarificare din partea ofertantilor trebuie sa contina in clar datele de contact ale ofertantului (denumire, adresa, fax, email, telefon, reprezentant legal), inclusiv cele depuse online.c)Pretul Contractului nu include ?diverse si neprevazute?d)Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana aceasta va prezenta o imputernicire (Formular 3)d)In cazul ofertantilor straini documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise insotite de traducere autorizata in limba romanae)Toate documentele trebuie sa fie SEAP in copie, semnata in conformitate cu originalulf)In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.2.1, III.2.2, III.2.3(pentru partea sa de implicare)g) In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Brestei, nr.12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=63
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia SA - Biroul Juridic
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 251422117, Email: [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2013 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer