Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CUMPARARE VOPSEA, VOPSEA LAVABILA, AMORSA, LAC, BAIT, TRAFALETI, PENSULE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
144.492 RON

Castigatorul Licitatiei: POLICOLOR SA
Anunt de atribuire numarul 143861/18.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138471
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CUMPARARE VOPSEA, VOPSEA LAVABILA, AMORSA, LAC, BAIT, TRAFALETI, PENSULE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform precizarilor din caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cumpararea produselor specificate in caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44810000-1 - Vopsele (Rev.2)
39224210-3-Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)
44111400-5-Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)
44820000-4-Lacuri (Rev.2)
44832200-3-Diluanti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
144, 492RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3920 /29.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5638 Denumirea: CUMPARARE VOPSEA, LAVABIL, LAC, TRAFALETI
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLICOLOR SA
Adresa postala: THEODOR PALLADY, NR.51, SECTOR3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 032258, Romania, Tel. 0213451730, Fax: 0213451930
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 439950.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 144492.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Procesul verbal de deschidere a ofertelor /solicitarile de clarificari /comunicarile /alte documente privind defasurarea procedurii de atribuire vor fi transmise ofertantului prin fax, la numarul indicat in formularul ?Informatii generale?. Ofertantul are obligatia de a asigura buna functionare a acestei cai de comunicare si de a urmari cu regularitate procesul de atribuire.2.Se considera ca odata cu depunerea ofertei, operatorul economic accepta conditiile cerute prin prezenta documentatie, printre care si clauzele contractuale (conform model contract prezentat). Eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare clauze contractuale si /sau alte conditii cerute prin preza documentatie pot duce la respingerea ofertei daca autoritatea contractanta considera propunerile ca fiind dezavantajoase pentru ea.3.In situatia in care ofertantul apeleaza la terti sustinatori, la o asociere cu alti operatori sau la subcontractanti, in documentatia de calificare se vor prezenta dupa caz: angajament(e) tert sustinator / acord asociere / declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, intocmite in conformitate cu prevederile legale. Se adauga de asemenea documentele legale necesare referitoare la terti sustinatori / asociati / subcontractanti.4.In conformitate cu art. 215 din OUG 34 /2006, dupa deschiderea ofertelor, documentele depuse de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala ? situatii ce trebuie aduse la cunostinta autoritatii contractante prin scrisoare expresa, la depunerea ofertelor, urmand ca autoritatea contractanta sa analizeze cele prezentate. In lipsa acestei scrisori, autoritatea contractanta va intelege ca ofertantul este de acord cu caracterul public al tuturor documentelor pe care le-a depus.5.Vor putea participa la sedinta de deschidere a ofertelor reprezentantii legali ai operatorilor economici sau persoane imputernicite in scris de catre acestia.6.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta aredreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Directiei Silvice Valcea din Rm. Valcea, Str.Carol I, Nr.37, 240173, Tel: +4 0250735840, Fax: +4 0250739266.
Adresa postala: Str.Carol I, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240173, Romania, Tel. +4 0250735840, Fax: +4 0250739266
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2013 11:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer