Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DALI - Reabilitare termica cladiri unitati de invatamant din Municipiul Arad ? Unitati de invatamant secundar superior si internate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
249.361 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIATIA SC SPECIALIST CONSULTING SRL & AC PROIECT BUCURESTI GRUP CONSULTNTA IMOBILIARA SRL,prin lider asociere SC SPECIALIST CONSULTING SRL
Anunt de atribuire numarul 145894/30.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142297
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Fleter Daniela, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
DALI - Reabilitare termica cladiri unitati de invatamant din Municipiul Arad ? Unitati de invatamant secundar superior si internate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Arad la unitatile de invatamant nominalizate in tema de proiectare
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare servicii de proiectare pentru realizare DALI- Reabilitare termica cladiri unitati de invatamant din Municipiul Arad ? Unitati de invatamant secundar superior si internate. Facem mentiunea ca nu este cazul pentru cuprinderea pentru cheltuieli diverse si neprevazute
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
249, 360.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
78
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S163-284409din23.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 73952 Denumirea: DALI ? Reabilitare termica cladiri unitati de invatamant din Municipiul Arad ? Unitati de invatamant
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA SC SPECIALIST CONSULTING SRL & AC PROIECT BUCURESTI GRUP CONSULTNTA IMOBILIARA SRL, prin lider asociere SC SPECIALIST CONSULTING SRL
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, Bdul Nicolae Titulescu nr.163, bloc 20, ap.44, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011137, Romania, Fax: 0318170160
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1024193.55 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 249360.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL ARAD SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: B-DUL VASILE MILEA NR. 2-4, Localitatea: ARAD, Cod postal: 310131, Romania, Fax: +40 257251700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2013 10:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer