Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Decolmatare batal de namol, ob.306/10


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.098.059 RON

Castigatorul Licitatiei: ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.
Anunt de atribuire numarul 132690/26.03.2012
Informatii anunt de participare asociat 122813
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 750250565, In atentia: Livia DOROBANTU, Email: [email protected], Fax: +40 252315848, Adresa internet (URL): www.raan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Decolmatare batal de namol, ob.306/10
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: R.A.A.N.-Sucursala ROMAG PRODDrobeta Turnu Severin, Calea Tg. Jiului, km.7, jud. Mehedinti.
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta servicii de ? Decolmatare batal de namol, ob.306/10?, CPV 90513600- 2, conform Caietului de sarcini nr. ACP 2525-CS (Sucursala ROMAG PROD).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90513600-2 - Servicii de inlaturare a namolului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 098, 058.67RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 90 Denumirea: Decolmatarebatal de namol, OB 306/10
V.1) Data atribuirii contractului 09.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.
Adresa postala: Str. Nicolae Grigorescu, nr. 8, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220175, Romania, Tel. 0252 312184, Email: [email protected], Fax: 0252 312358, Adresa internet (URL): www.acsistem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1099798.51 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1098058.67 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In aplicarea prevederilor de la art. 69^1 din OUG 34/2006 precizam persoanele cu functii de decizie din cadrul REGIEI AUTONOME pt. Activitati Nucleare care participa la atribuirea contractului de achizitie: Constantin BOLOCAN - Director General RAANDumitru MARCULESCU ? Director Directie Tehnica? R.A.A.N.-ex.Mihai PATRASCU- director - Suc. ROMAG-PRODCristinel CIRNEANU- director adj. MEA - Suc. ROMAG-PRODGabriel STEFANA- sef Birou Reparatii ? R.A.A.N.-ex.Constantin ENACHE- sef Serv. MEA - Suc. ROMAG ?PRODArtemisia POP- sefServ.TPPM - Suc. ROMAG ?PRODStan SMARANDACHE- sefSectie nr.6 - H2S - Suc. ROMAG ?PRODSanda MARTIN- sefInstalatie- H2S - Suc. ROMAG ?PRODIonel EPURAN- Serv. Contabilitate- Suc. ROMAG ?PRODDiana POPESCU- Birou Reparatii ? R.A.A.N.-ex.Valeria BOBOCEL - Serv. Cont.-Juridic ? R.A.A.N.-ex.Elena SEMEN- Serv. MEA - Suc. ROMAG-PRODLivia DOROBANTU - Serv. Achizitii Publice ? R.A.A.N.-ex.Iulian RAICU- Serv. Cont.-Juridic ? R.A.A.N.-ex.Dorina MINZALA - Serv. Cont.-Juridic ? R.A.A.N.-ex.In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire , comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita o clarificare transmisa in SEAP, in urma careia operatorii economici vor incarca o noua propunere financiara pe baza careia vor fi departajati.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios Juridic R.A.A.N.
Adresa postala: Str. Nicolae Iorga nr.1, Localitatea: Drobeta Tr.Severin, Cod postal: 220236, Romania, Tel. +40 252326147, Fax: +40 252323685, Adresa internet (URL): www.raan.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2012 15:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer