Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - defectoscop ultrasonor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
16.695 RON

Castigatorul Licitatiei: namicon testing srl
Anunt de atribuire numarul 38528/07.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 43577
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, Nr. 122 - 124, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020396, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul de Achizitii Publice, Tel.0212420104, In atentia: Georgeta Dobre, Email: [email protected], Fax: 0212420781, Adresa internet (URL): http: //www.utcb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
defectoscop ultrasonor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Bd. Lacul Tei, nr 122-124, sector 2, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de defectoscop ultrasonor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38500000-0 - Aparate de control si de testare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16, 695RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
102
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3172a Denumirea: defectoscop ultrasonor
V.1) Data atribuirii contractului 12/17/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
namicon testing srl
Adresa postala: str. gheorghe titeica, nr. 188c, ,Localitatea: bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel.0215280151, Fax: 0215280150
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16695.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Consilieri Juridici
Adresa postala: Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: Bucuresti , ,Romania, Tel.021/2421208 int 391, Email: [email protected], Fax: 021/2420781
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2008 15:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer