Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - delegare a gestiunii ?serviciului public de intretinere si amenajare a parcurilor parc 1 Decembrie, parc Libertatii, parc Sala Sporturilor, parc O.Ghibu, parc I.C. Bratianu, parc Petofi si scuar Bd. Dacia, scuar Piata Devei, parc Ghioceilor, parc Traia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.440.006 RON

Castigatorul Licitatiei: SC RER ECOLOGIC SERVICE SA
Anunt de atribuire numarul 144150/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: biroul achizitii publice, Tel. +4 0259437000, In atentia: manuela maghiar, Email: [email protected], Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
delegare a gestiunii?serviciuluipublic de intretinere si amenajare aparcurilor parc 1 Decembrie, parc Libertatii, parc Sala Sporturilor, parc O.Ghibu, parc I.C. Bratianu, parc Petofi si scuar Bd. Dacia, scuar Piata Devei, parc Ghioceilor, parc Traian?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: municipiul oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
delegare a gestiunii?serviciuluipublic de intretinere si amenajare aparcurilor parc 1 Decembrie, parc Libertatii, parc Sala Sporturilor, parc O.Ghibu, parc I.C. Bratianu, parc Petofi si scuar Bd. Dacia, scuar Piata Devei, parc Ghioceilor, parc Traian?Salubrizareasuprafetelor gazonate si a cailor de circulatie ;Conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existentIntretinerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare, mese de sah, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative (fantani arteziene, pergole).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77313000-7 - Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)
77310000-6-Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 440, 005.49RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 32590 Denumirea: lot1delegare a gestiunii serviciului public de intretinere a parcurilor si scuarurilor
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RER ECOLOGIC SERVICE SA
Adresa postala: Oradea, str.T. Vladimirescu nr.79; Tel: 0259/433.403; Fax: 0259/431621, Localitatea: Oradea, Cod postal: 4101000, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 535435.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 457604.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 32589 Denumirea: LOTUL 4 parc O.Ghibudelegare a gestiunii serviciului public de intretinere a parcurilor si scuaruril
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RER ECOLOGIC SERVICE SA
Adresa postala: Oradea, str.T. Vladimirescu nr.79; Tel: 0259/433.403; Fax: 0259/431621, Localitatea: Oradea, Cod postal: 4101000, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42050.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36437.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 32587 Denumirea: LOTUL 5- parc I.C.Bratianudelegare a gestiunii serviciului public de intretinere a parcurilor si s
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RER ECOLOGIC SERVICE SA
Adresa postala: Oradea, str.T. Vladimirescu nr.79; Tel: 0259/433.403; Fax: 0259/431621, Localitatea: Oradea, Cod postal: 4101000, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 442950.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 379244.05 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 31912 Denumirea: LOTUL 9 parc Traiandelegare a gestiunii serviciului public de intretinere a parcurilor si scuarurilo
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ADENANDRA SRL
Adresa postala: , b-dul Stefan cel Mare nr.45, bl. PB 81, ap.6, telefon/fax0359/190596, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 71536.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66006.13 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 31905 Denumirea: LOTUL 6 parc Petofi si scuar Bd. Dacia sensuri giratorii: Bd Dacia/Transilvaniei, Bd Dacia/Carpati,
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ADENANDRA SRL
Adresa postala: , b-dul Stefan cel Mare nr.45, bl. PB 81, ap.6, telefon/fax0359/190596, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 268445.68 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 201457.53 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 32217 Denumirea: LOTUL 7 scuar Piata Deveidelegare a gestiunii serviciului public de intretinere a parcurilor si scua
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IMSAURISA SRL
Adresa postala: Str. Nojoridului nr 56 Romania, Oradea Bihor, Tel: 0259/459.979 Fax: 0259/457.019, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410500, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27869.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24491.94 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 32592 Denumirea: LOTUL 2- parc Libertatiidelegare a gestiunii serviciului public de intretinere a parcurilor si scuar
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RER ECOLOGIC SERVICE SA
Adresa postala: Oradea, str.T. Vladimirescu nr.79; Tel: 0259/433.403; Fax: 0259/431621, Localitatea: Oradea, Cod postal: 4101000, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 134779.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 116014.34 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 32224 Denumirea: LOTUL 8 parc Ghioceilordelegare a gestiunii serviciului public de intretinere a parcurilor si scuaru
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IMSAURISA SRL
Adresa postala: Str. Nojoridului nr 56 Romania, Oradea Bihor, Tel: 0259/459.979 Fax: 0259/457.019, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410500, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100065.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 86227.44 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 32204 Denumirea: LOTUL 3- parc Sala Sporturilordelegare a gestiunii serviciului public de intretinere a parcurilor si
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IMSAURISA SRL
Adresa postala: Str. Nojoridului nr 56 Romania, Oradea Bihor, Tel: 0259/459.979 Fax: 0259/457.019, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410500, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 82176.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 72521.44 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 intr-un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat castigator, ofertantul cu pretul cel mai scazut. In cazul in care preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor in cauza reofertarea propunerii financiare in plicuri inchise si sigilate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Oradea
Adresa postala: str Piata Unirii nr 1, ,Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 18:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer