Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Delegare a gestiunii activitatilor de maturat, spalat, stropire, intretinere a cailor publice si de salubrizare a parcurilor si a zonelor verzi amenajate in Municipiul Resita? (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.227.809 RON

Castigatorul Licitatiei: SUPERCOM S.A.
Anunt de atribuire numarul 143645/17.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL RESITA
Adresa postala: P-TA 1 DECEMBRIE 1918 , NR 1A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320084, Romania, Punct(e) de contact: Anca Purec, Tel. +40 255216132/+40 355080262, Email: [email protected], Fax: +40 255255000, Adresa internet (URL): www.primariaresita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie Publica Locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Delegare a gestiunii activitatilor de maturat, spalat, stropire, intretinere a cailor publice si de salubrizare a parcurilor si a zonelor verzi amenajate in Municipiul Resita?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Aria administrativa a Municipiului Resita
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MATURATUL, SPALATUL, STROPIREA SI INTRETINEREA CAILOR PUBLICE SI SALUBRIZAREA PARCURILOR SI A ZONELOR VERZI AMENAJATE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90610000-6 - Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)
77310000-6-Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
77313000-7-Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)
90611000-3-Servicii de curatenie stradala (Rev.2)
90612000-0-Servicii de maturare a strazilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 227, 809.36RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23776 Denumirea: ?Delegare a gestiunii activitatilor de maturat, spalat, stropire, intretinere a cailor publice
V.1) Data atribuirii contractului 17.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SUPERCOM S.A.
Adresa postala: STR. GHERGHITEI, NR. 23C, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022512, Romania, Tel. 240.26.86, Email: [email protected], Fax: 240.15.70
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1227809.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaj egal se va face astfel: In cazul in care doua oferte au punctaj egal, la Factorul de evaluare - PRETUL OFERTEI (Nivelul Tarifelor), se va considera castigatoare oferta cu cele mai mici tarife.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic, aplicarea legilor proprietatii si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta 1 Decembrie 1918 nr.1A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320084, Romania, Tel. +40 255215314, Email: [email protected], Fax: +40 255215314, Adresa internet (URL): http: //www.primaria-resita.ro.
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2014 14:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer