Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a comunei Cociuba Mare


Concesionare numarul 996/07.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA COCIUBA MARE
Adresa postala: COCIUBA MARE NR. 210 JUD. BIHOR, Localitatea: Cociuba Mare, Cod postal: 417200, Romania, Punct(e) de contact: PRIMARIACOCIUBA MARE, Tel.0259311232, In atentia: BROSTEAN ILIENICOLAE, Email: [email protected], Fax: 0259311324, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a comunei Cociuba Mare
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Teritoriul administrativ al comunei Cociuba Mare
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Colectarea si transportul deseurilor de pe teritoriul comunei Cociuba Mare
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Colectare deseuri, transport deseuri conform documentatiei de atribuire
Intervalul: intre: 10, 000si90, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Nu este cazul
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181Informatii generale privind ofertantulCertificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si bugetul localCertificat constatator emis de Oficiul Registrului ComertuluiCertificat de inregistrare si codul unicAtestare ANRSCStatutul de organizare si functionare a societatii
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil si balanta contabilaScrisoare de bonitate financiar bancara
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind dotarile si utilajele specificeDeclaratie pe propria raspundere privindnumarul de personal angajatLista principalelor servicii prestate in ultimii doi ani
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 28.07.2009 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6 , sector 3, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.07.2009 13:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer