Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului public zonal de salubrizare, in localitatile: Fartatesti, Amarasti, Copaceni, Creteni, Gusoeni, Ladesti, Lapusata, Lungesti, Maciuca, Madulari, Mitrofani, Roesti, Rosiile, Stanesti, Sutesti, Susani, Tetoiu si Valea Mar


Concesionare numarul 1121/26.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Fartatesti (Primaria Fartatesti)
Adresa postala: comuna fartatesti, judetul valcea, Localitatea: Fartatesti, Cod postal: 247165, Romania, Punct(e) de contact: Voicescu Nicolae, Tel.0250769720, Email: [email protected], Fax: 0250769720, Adresa internet (URL): Com. Fartatesti, jud. Valcea
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegareagestiuniiserviciuluipublic zonal de salubrizare, in localitatile: Fartatesti, Amarasti, Copaceni, Creteni, Gusoeni, Ladesti, Lapusata, Lungesti, Maciuca, Madulari, Mitrofani, Roesti, Rosiile, Stanesti, Sutesti, Susani, Tetoiu si Valea Mare
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Fartatesti, Amarasti, Copaceni, Creteni, Gusoeni, Ladesti, Lapusata, Lungesti, Maciuca, Madulari, Mitrofani, Roesti, Rosiile, Stanesti, Sutesti, Susani, Tetoiu si Valea Mare
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegareagestiuniiserviciuluipublic zonal de salubrizare pentru activitatea de precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim special.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90500000-2-Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Numarul total al locuitorilor din cele 18 localitati 44407.Cantitatea zilnica de deseuri nesortate din cele 18localitati este de 6, 656 tone.Valoarea estimata/persoana/5ani
Intervalul: intre: 150si500 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform fisei de date si a caietului de sarcini
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform fisei de date si a caietului de sarcini
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform fisei de date si a caietului de sarcini
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economicTarif utilizat: - tarif pentru persoana fizica 30%, tarif pentru persoana juridica 30%, Redeventa 40%
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 19.10.2009 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Altele
Deschiderea ofertelor 19.10.2009 ora 11.00
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2009 09:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer