Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare din comuna Podari prin concesionare


Concesionare numarul 1103/14.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PODARI (PRIMARIA PODARI)
Adresa postala: COMUNA PODARI, Str Dunarii, Nr 67, DOlj, Localitatea: Podari, Cod postal: 207465, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN GHEORGHITA, Tel.0251339155, Email: [email protected], Fax: 0251339155
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare din comuna Podari prin concesionare
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Podari, judetul Dolj
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Colectarea si sortarea desurilor, transportul deseurilor, curatirea si intretinerea strazilor, igienizarea cailor de acces, trotuarelor, imobilelor, etc,
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90513000-6-Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)
90610000-6-Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)
90670000-4-Servicii de dezinfectare si dezinfestare in mediu urban sau rural (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
cantitatea de deseuri colectata in prezent este cca 2000 mc anual
Valoarea estimata fara TVA: 1 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
nu este cazul
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind eligibilitatea- declaratie neicadrarea in prevederile art 181- certificat constatot privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat- certificat constatator emis de Registrul Comertului- certificat unic de inregistrare- atestare ANRSC- statutul de organizare si functionare
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- ultimul bilant contabil- ultima balanta
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- autocompactoare cu sistem de ridicare hidraulica a recipientilor de 120 si 240 litri - 2 buc- autogunoiere compactoare cu sistem de ridicare hidraulica a recipientilor de 1100 litri - 2 buc- automaturatori pentru curatirea strazilor - 2 buc- autostropitori pentru curatirea strazilor - 2 buc- camion de colectare a deseurilor de ambalaje reciclabile (sticla, hartie, plastic) - 1 buc- camion de curatare publele de 120 si 240 litri- autocamioneta pentru deseuri din constructii - 1 buc
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
conform fisei de date a achizitiei si caietului de sarcini
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1035/14.08.2009
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 09.10.2009 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str Stavropoleos, Nr 6, Sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Consiliul Local POdari
Adresa postala: Str Dunarii, Nr 67, DOLJ, Localitatea: Podari, Cod postal: 207465, Romania, Tel.0251339155, Email: [email protected], Fax: 0251339155
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2009 12:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer