Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a com.Vadeni,jud.Braila


Concesionare numarul 1175/22.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI VADENI
Adresa postala: STRADA PRINCIPALA, Localitatea: Vadeni, Cod postal: 817200, Romania, Punct(e) de contact: STANCA COMAN, Tel.0788786131, Email: [email protected], Fax: 0239697664
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a com.Vadeni, jud.Braila
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: in comuna Vadeni, jud.Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Serviciul de salubrizare se va desfasura in coumna Vadeni compusa din 3 localitati: Vadeni, Baldovinesti, Pietroiu
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Serviciu de salubrizare.Pretul este pe locuitor/luna.
Intervalul: intre: 2si2.2 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincradarea in prevederile art 181;Certificate constatatoare emise de Primarie si DGFP;Certificat constatator emis de ORC ;Certificat de inregistrare si codul unic;Caziere judiciare ale persoanelor din conducere;Atestare ANRSC;Un contract similar incheiat;Contract valabil cu un depozit de preluare a deseurilor;Statutul de organizare a societatii;Certificate ISO 9001:2001, ISO 14001;2004;OHSAS 18001:2004
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea formularului 9 cu cifra medie de afaceri;Bilant contabil pe anul 2008
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind dotarile si utliajele specifice;dotari cu capacitati de precolectare;Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de personal; Lista principalelor servicii prestate;
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai mic
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 19.11.2009 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC Bucuresti
Adresa postala: Str.Stavropoleus, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected]
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
-CNSC Bucurestiautoritatea contractanta si apoi instanta competenta
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.09.2009 14:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer