Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI FRUMUSANI SI SATELE APARTINATOARE PRIN CONCESIONARE


Concesionare numarul 1844/19.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FRUMUSANI (PRIMARIA FRUMUSANI)
Adresa postala:  com. Frumusani, Localitatea:  Frumusani, Cod postal:  917100, Romania, Punct(e) de contact:  MARIUS BONCIU ZANFIRACHI, Tel. 0242/516012, Email:  [email protected], Fax:  0242/516012
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEIFRUMUSANI SI SATELE APARTINATOARE PRIN CONCESIONARE
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Frumusani, Judetul Calarasi
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE DIN COMUNA FRUMUSANI
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90510000-5 - Eliminare si tratare a deseurilor menajere (Rev.2)
90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
SE VA DELEGA SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE PRIN CONCESIUNE PRIN COMPONENTA PRECOLECTAREA, COLECTAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA DESEURILOR COMUNALE
Valoarea estimata fara TVA: 885, 732 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERTIFICAT DE INREGISTRARE, CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE REGISTRUL COMERTULUI.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANTUL CONTABIL 2007, 2008, 2009 DECLARATIE PRIVIND CIFRA MEDIE DE AFACERI DIN ULTIMI 3 ANI SA FIE DE CEL PUTIN 1.500.000 RON
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
UNUL SAU MAI MULTE CONTRACTE DE SALUBRIZARE INCHEIATE SI RECOMANDARILE COSILIILOR LOCALE CU PRIVIRE LA EXECUTIA CONTRACTULOR AFLATE IN DERULARE. LICENTA EMISA DE ANRSC. DOTARII MINIME;AUTOGUNOIERE MINIM 5 BUC, TRACTOARE CU REMORCA MINIM 2, INCARCATOARE FRONTALE MINIM 2 , DOVADA GROAPA DE GUNOI LA CEL MULT 25 KM DE LOCALITATE. STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII ISO 9001 SAU ECHIVALENT, STANDARDE DE PROTECTIE A MEDIULUI ISO 140001 SAU ECHIVALENT, SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE 18001 SAU ECHIVALENT,
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
1.Modul de asigurare a protectiei mediului, Nivelul tarifelor de utilizare platibile de catre beneficiarii finali,
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
113/13.01.2011
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 14.03.2011 Ora: 12:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.
Adresa postala:  STR STRAVOPOLEUS NR6 SECTOR 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104662, Email:  [email protected], Fax:  0213104641, Adresa internet (URL):  http: //www.cnsc.ro/
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: 10 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Serviciul Juridic - Primaria Frumusani
Adresa postala:  Comuna Frumusani, Judetul Calarasi, Localitatea:  Frumusani, Cod postal:  917100, Romania, Tel. 0242.516.012, Email:  [email protected], Fax:  0242.516.012
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.01.2011 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer