Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A ORASULUI OCNA MURES SI A LOCALITATILOR COMPONENTE SI APARTINATOARE: UIOARA DE JOS, UIOARA DE SUS, RAZBOIENI-CETATE, CISTEIU DE MURES, MICOSLACA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.333.020 RON

Castigatorul Licitatiei: SC FINANCIAR URBAN SRL
Anunt de atribuire numarul 133994/20.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Ocna Mures
Adresa postala: OCNA MURES, STR.N.IORGA, NR.27, JUDETUL ALBA, Localitatea: Ocna Mures, Cod postal: 515700, Romania, Punct(e) de contact: SANISLAV NICOLAIE, Tel. +40 0258871217, Email: [email protected], Fax: +40 0258871217, Adresa internet (URL): www.primariaocnamures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A ORASULUI OCNA MURES SI A LOCALITATILOR COMPONENTE SI APARTINATOARE: UIOARA DE JOS, UIOARA DE SUS, RAZBOIENI-CETATE, CISTEIU DE MURES, MICOSLACA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: ORASUL OCNA MURES SI LOCALITATILE COMPONENTE SI APARTINATOARE
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Precolectarea, colectarea selectiva si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; maturatul, stropitul si intretinerea cailor publice; colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice, etc.); colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari precum si din taieri, cosmetizari de arbori, resturi vegetale si altele asemenea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
90611000-3-Servicii de curatenie stradala (Rev.2)
90612000-0-Servicii de maturare a strazilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 333, 020RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1340 Denumirea: DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A ORASULUI OCN AMURES, ETC.
V.1) Data atribuirii contractului 30.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FINANCIAR URBAN SRL
Adresa postala: STR. GEORGE COSBUC NR. 12, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110103, Romania, Tel. 0248211173, Fax: 0248211173
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4333020.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 251348.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor de pe primul loc reofertarea, in plic inchis, in vederea departajaraii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Ocna Mures, Serviciul Juridic - Administrativ
Adresa postala: str. N.Iorga nr. 27, Localitatea: Ocna Mures, Cod postal: 515700, Romania, Tel. +40 0258871217, Fax: +40 0258871217
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2013 11:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer