Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gerstiunii serviciului public de salubrizare al comunei Barbatesti,judetul Valcea prin contract de concesiune


Concesionare numarul 1075/03.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BARBATESTI (PRIMARIA COMUNEI BARBATESTI)
Adresa postala: COMUNA BARBATESTI , SAT BODESTI , JUDETUL VALCEA, Localitatea: Barbatesti, Cod postal: 247027, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN DUMITRASCU, Tel.0250864716, Email: [email protected], Fax: 0250864629
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gerstiunii serviciului public de salubrizare al comunei Barbatesti, judetul Valcea prin contract de concesiune
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Barbatesti, judetul Valcea
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contractul consta in concesionarea serviciului public de salubrizare al comunei Barbatesti, judetul Valcea, si anume precolectarea, colectarea si transportul deseurilor, inclusiv a deseurilor toxice periculoase menajere, cu exceptia celor cu regim special
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
colectarea a 360-380 to/an deseuri menajere si transportul acestora
Intervalul: intre: 100si250 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform documentatiei de atribuire: declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea la art 181, certificat constatator ORC in original sau copie legalizata, copie dupa certificatul de inregistrare
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
date referitoare la cifra de afaceri bilanturile contabile pe ultimi 3 ani inregistrate la organul fiscal
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principlalelor servici pe ultimi 3 ani, licenta emisa de ANRSC Bucuresti, licenta de transport, asigurarea de echipamente si utilaje, sa dispna de personal calificat propriu
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
ce mai avantajoasa oferta economica
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 24.08.2009 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
licitatia va avea loc in data de 24.08.2009 orele 12 la sediul autoritatii contractante, documentatia de atribuire se obtine la sediul Primariei Comunei Barbatesti
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str.Savropoleos nr 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Pitesti
Adresa postala: Loc Pitesti, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 1000, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: conform OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Comunei Barbatesti
Adresa postala: Localitatea Barbatesti, Localitatea: Barbatesti, Cod postal: 247027, Romania, Tel.0250864629, Email: [email protected], Fax: 0250864629
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.08.2009 10:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer